Menu

Emla Medicinsk plaster 25 mg/g + 25 mg/g 2 stk.

Emla Medicinsk plaster 25 mg/g + 25 mg/g 2 stk.
64,95 kr.
Kan afsendes med det samme.
Varen kan kun købes online
  • Fri fragt til butik ved køb over 99 kr.
Anvendelse og virkning
Emla indeholder to aktive stoffer, der hedder lidocain og prilocain.
Disse stoffer tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for lokalanæstetika (lokalbedøvende midler).

Emla virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode.
Det anvendes på huden inden visse medicinske indgreb.
Emla medvirker til, at du undgår smerter i huden, men du kan stadig mærke tryk og berøring.

Voksne, unge og børn: Emla kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden: Indstik af en kanyle (hvis du eksempelvis skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve).
Mindre hudoperationer.

Dosering
Hvor plastret skal påføres, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvor længe de skal sidde, afhænger af, hvad Emla skal bruges til.
Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil sættes plastret på eller vise dig, hvordan
du selv skal gøre det.

Brug ikke Emla på følgende steder: Rifter, hudafskrabninger eller sår, områder med hududslæt eller eksem, omkring øjnene, i munden.


Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer): Plastret sættes på huden.
Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil fortælle dig, hvor det skal sidde.

Plastret tages af lige inden indgrebet begynder.

Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er et eller flere plastre.

Hos voksne og unge over 12 år skal plastret sættes på mindst 60 minutter inden indgrebet begynder.
Plastret må dog ikke sættes på mere end 5 timer inden indgrebet.

For børn afhænger antallet af anvendte Emla-plastre samt tidsintervallet af alderen.
Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvornår de skal sættes på.

Børn: Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer) Påføringstid: ca. 1 time.

Nyfødte og småbørn fra 0-2 måneder: Et plaster påføres på det udvalgte område af huden.
Påføringstid: Højst 1 time.
Der må kun påføres en enkelt dosis inden for et tidsinterval på 24 timer.
Plastrets størrelse gør det mindre egnet til anvendelse på visse dele af kroppen hos nyfødte og spædbørn.

Småbørn fra 3-11 måneder: Op til to plastre påføres det udvalgte område af huden.
Påføringstid: ca. 1 time.

Børn fra 1-5 år: Op til 10 plastre påføres det udvalgte område af huden.
Påføringstid: ca. 1 time, højst 5 timer.

Børn fra 6-11 år: Op til 20 plastre påføres det udvalgte område af huden.
Påføringstid: ca. 1 time, højst 5 timer.

Der må højst gives 2 doser (som specificeret ovenfor) med mindst 12 timers interval til spædbørn og børn over 3 måneder inden for et tidsinterval på 24 timer.

Emla plaster kan anvendes til børn med en hudlidelse kaldet "atopisk dermatit" men påføringstiden er i det tilfælde højst 30 minutter.

Når du påfører plastret, er det meget vigtigt, at du følger instruktionerne i indlægssedlen nøje: Emla plaster skal påføres mindst 1 time før indgrebet (med undtagelse af patienter med atopisk dermatit).
Om nødvendigt kan kropsbehåringen på hudområdet fjernes før påføring.
Plastret må ikke klippes over eller deles i mindre dele.

1. Sørg for at området af huden, som skal bedøves, er rent og tørt.
Tag fat i aluminiumsflappen i plastrets hjørne og bøj den bagover.
Tag derefter fat i hjørnet af det hudfarvede plasterlag.
Sørg for, at de to lag i hjørnet er helt adskilt, før du går videre.

2. Træk de to lag fra hinanden, idet du adskiller den klæbende overflade fra beskyttelseslaget.
Sørg for, at du ikke rører den hvide runde pude, der indeholder Emla.

3. Tryk ikke på midten af plastret.
Det vil kunne få Emla til at sprede sig under klæbemidlet, og så vil plastret ikke
kunne sidde ordentligt fast.
Tryk fast rundt i kanten for at sikre, at plastret sidder godt fast på huden.

4. Påføringstiden kan nemt markeres direkte på plastret.
(Der kan bruges en kuglepen.
)
5. Lad plastret sidde i mindst én time (undtagen for patienter med atopisk dermatit.
For børn under tre måneder må
plastret ikke sidder på mere end én time.

6. Når påføringstiden er gået, skal plastret tages af huden.


Brug på huden inden fjernelse af vortelignende gevækster kaldet "molluskler" eller ”vandvorter”: Emla kan anvendes til børn og unge med en hudsygdom kaldet "atopisk dermatit".
Den sædvanlige dosis afhænger af barnets alder og skal virke i 30 til 60 minutter (30 minutter, hvis patienten har atopisk dermatit).
Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange plastre, du skal bruge.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for lidocain eller prilocain eller lignende lokalbedøvende midler eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emla.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Emla hvis du eller dit barn har en sjælden arvelig sygdom, der påvirker blodet, og som kaldes for ”glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel”; hvis du eller dit barn har et problem med niveauet af blodpigment (”methæmoglobinæmi”).

Brug ikke Emla på områder med hududslæt, rifter, hudafskrabninger eller andre åbne sår.
Hvis et eller flere af disse problemer er til stede, skal du rådføre dig med din læge eller apotekspersonalet, før du bruger plastret; hvis du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), skal plastret virke på huden i en kortere periode end ellers.
Efterlades plastret på huden i over 30 minutter, kan det medføre en øget forekomst af lokale hudreaktioner.

Undgå at Emla kommer i kontakt med øjnene, da det kan medføre irritation.
Hvis du ved et uheld får Emla i øjet, skal du omgående skylle øjet grundigt med lunkent vand eller en saltopløsning (natriumchlorid).
Indtil du får følelsen tilbage, skal du passe på ikke at få noget i øjet.

Når du bruger Emla, inden du skal vaccineres med en levende vaccine (f.eks. tuberkulosevaccine), skal du have kontrolleret vaccinationsresultatet hos lægen eller sygeplejersken efter en bestemt periode.

Børn og unge: Hos spædbørn/nyfødte under 3 måneder ses der ofte en forbigående stigning i niveauet af blodpigment
(methæmoglobinæmi) i op til 12 timer efter brug af Emla.
Dette har ingen klinisk betydning.
I kliniske forsøg kunne der ikke påvises nogen virkning af Emla på smerter ved udtrækning af blod fra hælen hos nyfødte spædbørn.

Emla må ikke anvendes til børn under 12 måneder, der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) (f.eks. sulfonamider).
Emla må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn.

Emla indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret som kan forårsage hudreaktioner.

Brugen af anden medicin
Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger/tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,og naturlægemidler.
Det skyldes, at Emla kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler, og at visse lægemidler kan påvirke virkningen af Emla.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn for nylig har fået et eller flere af følgende lægemidler: Lægemidler til behandling af infektioner, der kaldes ”sulfonamider” eller nitrofurantoin, Lægemidler til behandling af epilepsi, der kaldes phenytoin eller phenobarbital, Andre lokalbedøvende midler, Cimetidin eller betabl.okkere, som kan forårsage en stigning i blodniveauet af lidocain.
Denne interaktion er ikke af klinisk betydning ved kortvarig behandling med Emla i de anbefalede doser.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af Emla under graviditet vil påvirke fostret.
De aktive stoffer i Emla (lidocain og prilocain) går over i modermælken.
Det er dog i så små
mængder, at det generelt ikke udgør nogen risiko for barnet.
Dyrestudier har ikke vist indvirkning på frugtbarheden hos hanner eller hunner.

Trafik og arbejdssikkerhed
Emla påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når det bruges i de anbefalede doser.

Overdosering
Kontakt straks lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Emla, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, også selvom du ikke har nogen symptomer.

Følegnde symptomer kan opstå efter brug af for meget Emla.
Det er usandsynligt, at disse symptomer opstår, hvis Emla anvendes som anbefalet: Ørhed eller svimmelhed, snurren i huden omkring munden og følelsesløshed i tungen, unormal smagssans, sløret syn, ringen for ørerne.

Der er også en risiko for ”akut methæmoglobinæmi” (et problem med niveauet af blodpigment).
Der er større sandsynlighed for, at dette opstår, hvis der samtidig er brugt visse andre lægemidler.
Hvis det sker, bliver huden blå-grå på grund af iltmangel.

I tilfælde af alvorlig overdosering kan symptomerne omfatte krampeanfald, lavt blodtryk, langsommere vejrtrækning, vejrtrækningsstop og ændrede hjerteslag.
Disse virkninger kan være livstruende.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.

Der kan opstå en let reaktion (bleghed eller rødme i huden, let oppustethed, indledningsvis svie eller kløe) på det område, hvor Emla anvendes.
Dette er normale reaktioner på plastret og de bedøvende midler, og generne forsvinder efter kort tid uden nogen form for behandling.

Hvis du får generende eller usædvanlige symptomer, mens du bruger Emla, skal du stoppe med at bruge plastret og hurtigst muligt rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på det behandlede område.

Hos børn kan der endvidere ses følgende bivirkninger: Methæmoglobinæmi, som er en blodforstyrrelse, ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering.

Holdbarhed
2 år.

Opbevaring
Opbevar Emla utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
Må ikke opbevares i køleskab, nedfryses eller udsættes for frost.
Brug ikke Emla efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt


DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato

26-08-2022

Klassificering

Lægemiddel

Indhold2 stk
Enhedspris32,48 kr./stk
MærkeEmla
KategoriØvrig
Se altEmla Øvrig
Varenummer795705
LeverandørMatas Operations A/S
Rørmosevej 1
3450 Allerød

Fri fragt : Ved køb for min. 399 kr.

Vi tilbyder følgende leveringsformer:

  • Levering til Matas-butik
  • BURD Delivery - aftenlevering til privatadresse
  • DAO - Levering til privatadresse
  • GLS - Levering til pakkeshop, privatadresse eller arbejdsplads
  • PostNord - Levering til privatadresse eller pakkeboks/post i butik
  • Instabox - Express-levering til pakkeshop eller privatadresse

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Du kan returnere dit produkt op til senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Vores farmakonomer er klar med rådgivning igen fra kl. 10.00 til 16.00
Vores farmakonomer er klar med rådgivning igen fra kl. 10.00 til 16.00