Menu
18+
Lægemidler i lysegrøn gruppe

Du skal være 18 år for at købe dette produkt. Du kan kun købe 1 pakning pr dag
Du kan IKKE købe andre smertestillende lægemidler med lysegrøn kode samtidig.

Ibuprofen 200 mg filmovertrukne tabletter 20 stk.

Ibuprofen 200 mg filmovertrukne tabletter 20 stk.
25,95 kr.
Varen er udsolgt i webshop
Varen kan kun købes online
  • Fri fragt til butik ved køb over 99 kr.
Anvendelse og virkning
Ibuprofen Orifarm er smertestillende medicin.
Det tilhører gruppen af NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer).
Ibuprofen Orifarm bruges til behandling af svage smerter.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.Dosering
tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde væske.
tabletterne skal synkes og må ikke tygges, knuses eller suttes på, dette for at undgå irritation i mund og hals.
Ibuprofen Orifarm kan tages på tom mave for at opnå hurtigere effekt.
Det anbefales, at patienter med sart mave tager tabletterne sammen med føde.
Du bør anvende den laveste effektive dosis i den kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne.
Hvis du har en infektion, skal du kontakte en læge med det samme, hvis symptomerne (f.eks. feber eller smerter) varer ved eller bliver værre.

Den anbefalede dosis er: Voksne 1-2 tabletter, højest 6 tabletter i døgnet.
Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig.
Brug til børn og teenagere: Du må kun bruge Ibuprofen Orifarm til børn under 15 år efter lægens anvisning.
Kontakt lægen, hvis Ibuprofen Orifarm anvendes i mere end 3 dage eller hvis symptomerne forværres.
Nedsat nyre- og leverfunktion: Spørg lægen, inden du tager Ibuprofen Orifarm.
Hvis du har glemt at tage en dosis Ibuprofen Orifarm, kan du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
Tag ikke dobbelt dosis og overskrid aldrig den maksimale døgndosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ibuprofen Orifarm kan tages uafhængigt af måltiderne.
Hvis du drikker alkohol, samtidig med at du tager Ibuprofen Orifarm, kan det øge risikoen for bivirkninger.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk overfor ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Orifarm.
Har svært nedsat hjerte-, nyre eller leverfunktion.
Tidligere har haft blødning eller hul i mave-tarmkanalen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
Har aktivt eller tilbagevendende blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår eller blødning fra mave-tarmkanalen.
Tidligere har haft astma eller astmalignende anfald, hævelser i hud og slimhinder, nældefeber eller snue udløst af acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
Har tendens til blødninger.
Er gravid i 7. - 9. måned.
Har skoldkopper.

Dette lægemiddel indeholder lactose.
Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelses lignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser.
Tag ikke mere lægemiddel end anbefalet, og tag ikke lægemidlet i længere tid end anbefalet.
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Ibuprofen Orifarm, hvis du har en infektion.
Har astma, allergi eller kronisk snue.
Har nedsat nyre- eller leverfunktion.
Er stærkt dehydreret (væskemangel).
Er barn eller ung og er dehydreret, da der er risiko for nedsat nyrefunktion.
Er ældre, da ældre har større risiko for at få bivirkninger, særligt mavesår og blødning fra mave- tarmkanalen.
Har haft en tarmsygdom (betændelse i tynd- eller tyktarm).
Har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder "mini slagtilfælde" eller forbigående blodprop i hjernen).
Har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.
Tidligere har haft mavesår.
Hvis dette er tilfældet bør du behandles med den lavest mulige dosis.
tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater eller acetylsalicylsyre).
Har en bindevævssygdom (f.eks. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).
Hudreaktioner: Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Ibuprofen Orifarm.
Du bør stoppe med at tage Ibuprofen Orifarm og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion.
Hvis du får mavesår eller blødning fra mave-tarmkanalen, mens du er i behandling med Ibuprofen Orifarm, skal du stoppe med at tage medicinen.
Ved længere tids brug af Ibuprofen Orifarm kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere.
Tag ikke ekstra Ibuprofen Orifarm.
Kontakt din læge, hvis du oplever dette.
For at minimere bivirkninger behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt.
I meget sjældne tilfælde kan der opstå pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og bevimelse pga.
overfølsomhed (anafylaktisk shock).
Det kan være livsfarligt.
Ring derfor 112. Hvis du ønsker at blive gravid, skal du stoppe med at tage Ibuprofen Orifarm da de kan nedsætte evnen til at blive gravid.
Infektioner: Ibuprofen Orifarm kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter.
Det er derfor muligt, at Ibuprofen Orifarm kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer.
Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper.
Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme.
Hvis du får hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt.
feber skal du kontakte lægen.
Ibuprofen Orifarm virker febernedsættende og kan forlænge blødningstiden (blodets evne til at størkne).
Hvis du får skoldkopper imens du tager Ibuprofen Orifarm skal du kontakte lægen, da det kan medføre alvorlige infektioner.

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.
Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept.
Ibuprofen Orifarm kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler.
For eksempel: Lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs.
som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin, rivaroxaban, dabigatran og andre nye orale antikoagulantia (NOAK'er)).
Lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betabl.okkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan).
Vanddrivende medicin (diuretika).
Hormoner (kortikosteroider).
Andre lægemidler af samme gruppe som Ibuprofen Orifarm (NSAID) f.eks. acetylsalicylsyre.
Digoxin (for hjertet).
Methotrexat (kræftmedicin).
Lithium (mod sindslidelse).
Cholestyramin (mod forhøjet kolesterol).
Ciclosporin, tacrolimus (undertrykker immunforsvaret).
Mifepriston (antihormonelt middel som bruges til afbrydelse af graviditet).
Quinolon antibiotika (middel mod infektion, f.eks. ciprofloxacin, norfloxacin).
Sulfonylurea (middel mod sukkersyge).
SSRI (antidepressive midler).
Zidovudin (virusmiddel mod HIV).
Aminoglycosider (lægemidler mod infektion).
Ginko biloba (naturlægemiddel).
Lægemidler, som hæmmer bestemte enzymer i leveren, f.eks. voriconazol eller fluconazol (som bruges mod svampeinfektion).
Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Ibuprofen Orifarm.
Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ibuprofen Orifarm sammen med andre lægemidler.

Graviditet og amning
Graviditet, amning og frugtbarhed: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Frugtbarhed: Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ibuprofen Orifarm eller kun tage Ibuprofen Orifarm i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Ibuprofen Orifarm kan gøre det sværere at blive gravid.
Tal med lægen, om der er en anden behandling.
Graviditet: Du må ikke tage Ibuprofen Orifarm i de sidste 3 måneder før forventet fødsel.
Det kan skade fosteret og det nyfødte barn.
Tal med lægen.
Du må kun tage Ibuprofen Orifarm i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen.
Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt.
Tal med lægen.
Amning: Ibuprofen Orifarm går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn.
Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik og arbejdssikkerhed
Ibuprofen Orifarm kan give bivirkninger (påvirkning af reaktionstiden), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Ibuprofen Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer: Mavesmerter, kvalme, opkastning (kan indeholde blod).
Ekstrem træthed, sløvhed og døsighed.
Svaghed og svimmelhed, hovedpine, tinnitus, øresusen, forvirring.
Ufrivillige spontane, hurtige og rytmiske bevægelser af øjnene.
Brystsmerter og hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn).
For meget syre i blodet, vejrtrækningsbesvær.
Påvirkning af leverfunktionen, tørst pga.
forhøjet natrium i blodet, akut nyresvigt og blod i urinen.
Nedkøling af kroppen, en følelse af at være kold.
Åndedrætsbesvær, apnø, dyb bevidstløshed (koma), hos små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.
Påvirkning af hjerte-karsystemet med for lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): Smerter fra den øvre mave-tarmkanal, diarré.
Blødning fra mave-tarmkanalen, blodig opkastning, blodig afføring, mavesmerter, luft i tarmene.
Træthed.
Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): Hovedpine, svimmelhed.
Kvalme, smerter fra maven, ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper.
Udslæt.
Væskeophobning i kroppen.

Holdbarhed
3 år.

Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt


DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato

26-08-2022

Klassificering

Lægemiddel

FormTablet
Aktivt stof: Ibuprofen. Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk; lactosemonohydrat; croscarmellosenatrium; siliciumdioxid, kolloid; povidon; majsstivelse; natriumlaurylsulfat; magnesiumstearat; hydroxypropylcellulose; hypromellose; macrogol; titandioxid (E171).

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Dette skyldes, at vi løbende forbedrer indholdet i vores egne varer i forhold til den nyeste viden om ingrediensers betydning for miljø og sundhed.

Indhold20 stk
Enhedspris1,30 kr./stk
MærkeIbuprofen
KategoriSmerter
Se altIbuprofen Smerter
Varenummer795394
LeverandørMatas Operations A/S
Rørmosevej 1
3450 Allerød

Fri fragt : Ved køb for min. 399 kr.

Vi tilbyder følgende leveringsformer:

  • Levering til Matas-butik
  • BURD Delivery - aftenlevering til privatadresse
  • DAO - Levering til privatadresse
  • GLS - Levering til pakkeshop, privatadresse eller arbejdsplads
  • PostNord - Levering til privatadresse eller pakkeboks/post i butik
  • Instabox - Express-levering til pakkeshop eller privatadresse

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Du kan returnere dit produkt op til senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.