Menu
18+
Lægemidler i lysegrøn gruppe

Du skal være 18 år for at købe dette produkt. Du kan kun købe 1 pakning pr dag
Du kan IKKE købe andre smertestillende lægemidler med lysegrøn kode samtidig.

Ibuprofen 200 mg filmovertrukne tabletter 20 stk.

Ibuprofen 200 mg filmovertrukne tabletter 20 stk.
24,95 kr.
Varen er udsolgt i webshop
Varen kan kun købes online
  • Fri fragt til butik ved køb over 99 kr.
Anvendelse og virkning
Ibuprofen Teva er et lægemiddel, der lindrer smerter (kaldet et nonsteroidt antiinflammatorisk lægemiddel - NSAID).
Ibuprofen Teva bruges til behandling af svage til moderate smerter.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Dosering
Du bør tage den mindste effektive dosis i så kort tid som muligt, der er nødvendig for at lindre symptomerne.
Den sædvanlige dosis er: Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter.
Alder: 12-15 år; Enkeltdosis: 1 tabl.et (svarende til 200 mg ibuprofen).
Maksimal døgndosis: 3 tabletter (svarende til 600 mg ibuprofen).
Over 15 år; Enkeltdosis: 1-2 tabletter (svarende til 200-400 mg ibuprofen).
Maksimal døgndosis: 6 tabletter (svarende til 1200 mg ibuprofen).
Vent mindst 6 timer, efter at du har taget den største enkeltdosis, før du tager den næste dosis.
Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har indtryk af, at virkningen af Ibuprofen Teva er enten for stærk eller for svag.

Sådan tager du Ibuprofen Teva: De filmovertrukne tabletter skal synkes hele med vand.
Patienter med sart mave bør tage Ibuprofen Teva i forbindelse med et måltid.
Behandlingens varighed: Du må højst tage Ibuprofen Teva i 4 dage, medmindre lægen eller tandlægen har givet anden anvisning.

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Teva: Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl.

Undgå at drikke alkohol under behandling med Ibuprofen Teva.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Teva.
Hvis du tidligere har haft astmaanfald, hævede slimhinder i næsen eller hudreaktioner efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.
Hvis du har forstyrrelser i bloddannelsen, hvor årsagen ikke kendes.
Hvis du har eller har haft mavesår eller blødninger i mave-tarm-systemet.
Hvis du tidligere har haft blødning i mave-tarm-systemet eller hul i tarmen, der skyldtes behandling med et NSAID-præparat.
Hvis du har eller har haft en hjerneblødning eller anden aktiv blødning.
Hvis du lider af alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion eller en alvorlig, ukontrolleret hjertesygdom.
Er i de sidste tre måneder af graviditeten.
Hvis du lider af alvorligt hjertesvigt.
Hvis du er under 12 år, da denne styrke er uegnet til denne aldersgruppe på grund af indholdet af aktivt stof.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Teva.
Vær ekstra forsigtig med at tage Ibuprofen Teva i følgende situationer: ved arvelige forstyrrelser i bloddannelsen (akut intermitterende porfyri), ved visse sygdomme i immunsystemet (kaldet systemisk lupus erythematosus og mixed connective tissue disease), ved sygdomme i mave-tarm-kanalen eller kronisk betændelsestilstand i tarmen (colitis ulcerosa, Crohns sygdom), ved nedsat nyre- eller leverfunktion, ved væskemangel (f.eks. efter opkastning eller diarré), ved for højt blodtryk eller hjertesvigt.
Hvis du har allergi (f.eks. hudreaktioner i forbindelse med indtagelse af anden medicin, astma eller høfeber), kroniske hævelser i slimhinderne eller kronisk indsnævring af luftvejene, da du i så fald har en øget risiko for at få en overfølsomhedsreaktion.
Umiddelbart efter en større operation.
Dette lægemiddel hører til en gruppe af lægemidler (NSAID), der kan nedsætte frugtbarheden hos kvinder.
Virkningen ophører efter endt behandling.
Undgå brug af Ibuprofen Teva samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive COX-2- hæmmere.

Ældre: Ældre patienter får oftere bivirkninger ved behandling med NSAID-præparater, især blødning i mave-tarm- systemet eller hul i tarmen, som kan føre til dødsfald.

Blødning i mave tarm-systemet, mavesår og hul i tarmen: Der har været tilfælde af blødning i mave-tarm-kanalen, mavesår eller hul i tarmen, der kan være livsfarlige.
Disse tilstande er set med alle typer NSAID-præparater på alle tidspunkter af behandlingen, med eller uden advarselstegn, og uanset tidligere forekomst af alvorlige lidelser i mave og tarm.
Risikoen for at få en blødning i mave-tarm-kanalen, mavesår eller hul i tarmen stiger med stigende doser af NSAID-præparater, hvis du tidligere har haft mavesår (især hvis der var komplikationer i form af blødning eller hul i tarmen) og med alderen.
Du bør begynde med den lavest mulige dosis.
Tal med lægen om eventuelt at kombinere behandlingen med et præparat, der beskytter mave tarm-systemet.
Dette gælder også, hvis du samtidig får små doser acetylsalicylsyre eller andre aktive stoffer, der kan øge risikoen for mave-tarm-påvirkning.
Hvis du tidligere har haft problemer med mave-tarm-systemet, især hvis du er en ældre person, skal du indberette alle usædvanlige mavesymptomer (især blødninger i mave og tarm) til din læge – navnlig i starten af din behandling.
Vær forsigtig, hvis du samtidig får lægemidler, der kan øge risikoen for mavesår eller blødning, såsom kortikosteroider, blodfortyndende midler som warfarin, selektive serotoningenoptagshæmmere (kaldet SSRI) mod depression eller blodfortyndende lægemidler, såsom acetylsalicylsyre.
Der er set meget sjældne tilfælde af alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk chok).
Behandlingen skal stoppes ved de første tegn på en overfølsomhedsreaktion efter indtagelse af Ibuprofen Teva, og den fornødne behandling tilpasset dine symptomer skal iværksættes af sundhedspersonalet.
Det er vigtigt, at du drikker tilstrækkeligt under behandlingen – især i tilfælde af feber, diarré eller opkastning.
Du kan begrænse bivirkningerne ved altid at tage den laveste virksomme dosis i så kort tid som muligt.
Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere.
Dette kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine.
Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Ibuprofen Teva.
Generelt kan regelmæssig brug af smertestillende lægemidler, især ved kombination af flere yper af smertestillende lægemidler, føre til permanent nyrepåvirkning med risiko for nyresvigt (analgetisk nefropati).
Medicin som Ibuprofen Teva kan være forbundet med en lettere øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde.
Risikoen stiger ved høje doser og langvarig behandling.
Du må ikke overskride den anbefalede dosis eller varighed uden lægens anvisning.
Tal med lægen eller apotekspersonalet om behandlingen, hvis du har hjerteproblemer, har haft et slagtilfælde eller tror, at du kan have risiko for at få det (for eksempel hvis du har højt blodtryk, sukkersyge eller højt kolesteroltal, eller hvis du ryger).

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig.
Virkningen af følgende medicin kan blive påvirket ved samtidig behandling med Ibuprofen Teva: Ved samtidig brug af følgende lægemidler kan du opleve en forstærket virkning, og der kan være en øget risiko for bivirkninger: Digoxin (medicin til behandling af svagt hjerte og uregelmæssig hjerterytme), phenytoin (medicin mod epilepsi eller til behandling af smerter ved visse nervesygdomme) og lithium (medicin mod depression): Der kan forekomme et øget indhold i blodet af disse aktive stoffer.
Som hovedregel er kontrol af blodværdierne ikke nødvendig.
Methotrexat (medicin til behandling af kræft og visse former for gigt): Forstærker bivirkningerne.
Glukokortikoider (medicin der indeholder kortison eller lignende stoffer), blodfortyndende lægemidler (såsom acetylsalicylsyre, clopidogrel, dipyridamol, ticlopidin, tirofiban), visse midler mod depression (SSRI’er som citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin) og NSAID-præparater (medicin til at nedsætte betændelsestilstande og smerter): Øger risikoen for mavesår og -blødning.
Ved samtidig brug af følgende lægemidler kan følgende reaktioner ses: Zidovudin: Øget risiko for udsivning af væske fra led og blå mærker hos hiv-positive patienter med hæmofili.
Ciclosporin (antibiotikum): Kan muligvis føre til nyrepåvirkning.
Tacrolimus: Nyreforgiftning/overdosering kan forekomme.
Sulfonylurinstoffer (mod sukkersyge): Det anbefales for en sikkerheds skyld at kontrollere blodsukkeret ved samtidig brug.
Probenecid og sulfinpyrazon (medicin mod urinsur gigt): Udskillelsen af ibuprofen kan blive nedsat.
Nogle blodfortyndende lægemidler (f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin), nogle midler mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere som captopril, betabl.okkere, angiotensin II-antagonister, vanddrivende midler) og visse andre lægemidler kan påvirke behandlingen med ibuprofen eller blive påvirket af ibuprofen.
Tal med lægen, før du begynder at bruge ibuprofen sammen med anden medicin.

Graviditet og amning
Graviditet og amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: Fortæl det til lægen, hvis du opdager, at du er gravid, mens du tager Ibuprofen Teva.
Du må kun tage ibuprofen i de første 6 måneder af graviditeten efter lægens anvisning.
Tag ikke Ibuprofen Teva i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan øge risikoen for komplikationer hos mor og barn.
Amning: Det aktive stof ibuprofen og dets nedbrydningsprodukter går over i modermælken, men kun i små mængder.
Da der endnu ikke er set skadelige virkninger for barnet, vil det som regel ikke være nødvendigt at holde op med at amme ved kortvarig brug i den anbefalede dosis mod lette til moderate smerter.
Du bør dog overveje at stoppe med amme før behandlingen, hvis du skal tage tabletterne i længere tid eller ved højere doser.Trafik og arbejdssikkerhed
Ibuprofen Teva kan have bivirkninger såsom træthed, svimmelhed og synsforstyrrelser, og reaktionsevnen og evnen til at færdes i trafikken og betjene maskiner kan være nedsat i enkelte tilfælde.
Dette gælder i særlig grad ved kombination med alkohol.

Overdosering
Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget mere, end der står i denne information, eller lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomerne på en akut overdosis af ibuprofen kan omfatte følgende: hovedpine, svimmelhed, uklarhed, bevidstløshed, mavesmerter, kvalme, opkastning, mave-tarm-blødning, forstyrrelser i lever- og nyrefunktionen, blodtryksfald, åndedrætsbesvær og blålig hud.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nedenstående bivirkninger omfatter alle kendte bivirkninger forbundet med behandling med ibuprofen, herunder bivirkninger registreret hos gigtpatienter, der får medicinen i længere tid og i høje doser.
Med undtagelse af meget sjældne indberetninger er oplysninger om hyppighed baseret på kortvarig brug af maksimale døgndoser på 1.
200 mg ibuprofen (tabletter) og maksimalt 1.
800 mg (stikpiller).

Mulige bivirkninger: Medicin som Ibuprofen Teva kan være forbundet med en lettere øget risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde (apopleksi).
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Lidelser i mave-tarm-kanalen såsom halsbrand, mavesmerter, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen, diarré, forstoppelse og mindre blodtab fra mave og tarm, der kan føre til blodmangel i enkeltstående tilfælde.

Holdbarhed
3 år.

Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Tag ikke Ibuprofen Teva efter udløbsdatoen, der står på blisterpakningen eller æsken efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Medicinen kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt


DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato

26-08-2022

Klassificering

Lægemiddel

FormTablet
Aktivt stof: Ibuprofen. Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukken tablet indeholder 200 mg ibuprofen. Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Modificeret majsstivelse, croscarmellosenatrium, hypromellose, stearinsyre, vandfri kolloid silica. Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid.

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Dette skyldes, at vi løbende forbedrer indholdet i vores egne varer i forhold til den nyeste viden om ingrediensers betydning for miljø og sundhed.

Indhold20 stk
Enhedspris1,25 kr./stk
MærkeIbuprofen
KategoriSmerter
Se altIbuprofen Smerter
Varenummer795393
LeverandørMatas Operations A/S
Rørmosevej 1
3450 Allerød

Fri fragt : Ved køb for min. 399 kr.

Vi tilbyder følgende leveringsformer:

  • Levering til Matas-butik
  • BURD Delivery - aftenlevering til privatadresse
  • DAO - Levering til privatadresse
  • GLS - Levering til pakkeshop, privatadresse eller arbejdsplads
  • PostNord - Levering til privatadresse eller pakkeboks/post i butik
  • Instabox - Express-levering til pakkeshop eller privatadresse

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Du kan returnere dit produkt op til senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.