Menu

Nitrolingual Sublingual spray 0,4 mg/dosis 1 stk.

Nitrolingual Sublingual spray 0,4 mg/dosis 1 stk.
93,95 kr.
Kan afsendes med det samme.
Varen kan kun købes online
  • Fri fragt til butik ved køb over 99 kr.
Anvendelse og virkning
Nitrolingual er en sublingualspray, hvilket betyder, at du skal spraye lægemidlet under tungen.
Det aktive indholdsstof kaldes glyceryltrinitrat.
Det afslapper musklerne rundt om blodkarrene, og gør det lettere for hjertet at arbejde.
Nitrolingual anvendes til at stoppe anfald med brystsmerter (stoppe anfald af angina pectoris).
Du kan også bruge det umiddelbart, før du udfører ting, du ved kan udløse anginasmerter.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Dosering
Den sædvanlige dosis er: Voksne og ældre: Sprayen er beregnet til at blive brugt under tungen, og den er ikke beregnet til indånding.
Sørg for, at du sidder ned, når det er muligt, mens du bruger Nitrolingual.
Tag 1 spraypust (0,4 mg glyceryltrinitrat) så snart du bemærker hjer tekramper (angina pectoris).
Du kan også bruge Nitrolingual umiddelbart før situationer, som du ved af erfaring, kan udløse hjertekramper.
Børn: Der foreligger ingen data for anvendelsen af Nitrolingual til børn.
Nitrolingual bør ikke bruges til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Brugsanvisning: Brug Nitrolingual ved starten af et anginaanfald eller under andre betingelser, der vides at udløse anfald med brystsmerter.
Når et anginaanfald starter, skal du tage ét spraypust, og hvis symptomerne ikke forsvinder, kan du gentage dosis med 5 minutters intervaller og i alt tage 3 spraypust.
Før du bruger en ny flaske med Nitrolingual, skal du spraye de første pust ud i luften, for at få pumpen til at virke korrekt.
Det skal du også gøre, hvis du ikke har anvendt pumpen i en uge eller længere.
Bliv fortrolig med knappen i fordybningen, hvis du har behov for at bruge pumpen i mørke.
1. Læg dig eller sæt dig roligt ned, især hvis du er ældre, da du kan blive svimmel.
2. Fjern beskyttelseslåget.
3. Hold flasken lodret med fingeren på knappen.
Det er ikke nødvendigt, at du ryster flasken.
4. Åbn munden og placér flasken ved hagen.
5. Tryk hårdt på knappen, så et pust af lægemidlet sprayes under tungen.
6. Lad være med at indånde, mens du spraypuster lægemidlet.
7. Hvis symptomerne ikke bliver bedre kan du igen spraypuste efter 5 minutter.
Kontakt lægen hvis symptomerne ikke bliver bedre efter du har taget 3 spraypust.
Tag altid sprayen med dig.
Du kan se gennem siden på flasken, hvor meget, der er tilbage i sprayen.
Der er en lille rest af væske i bunden af flasken, som ikke kan bruges.
Sørg for, at du får en ny spray, før den gamle løber tør.
Hav altid en ekstra flaske til rådighed.
Flasken må ikke tvinges åben eller brændes efter brug.
Spray ikke på åben ild.

Hvis du har glemt at bruge Nitrolingual: Du skal kun bruge Nitrolingual når du har smerter og åndenød.

Du kan tage Nitrolingual sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med alkohol.
Alkohol kan forstærke den blodtryksnedsættende
virkning af glyceryltrinitrat.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er overfølsom over for glyceryltrinitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitrolingual.
Hvis du har akut kredsløbssvigt (shock, kredsløbskollaps, hypovolæmisk shock).
Hvis du udvikler et alvorligt lavt blodtryk (når den øvre (systoliske) værdi af blodtrykket er under 90 mmHg).
Hvis du lider af akutte funktionelle hjerteproblemer (kardiogent shock), undtagen i tilfælde, hvor der skal opretholdes et tilstrækkeligt tryk i dit venstre hjertekammer (venstre ventrikel).
Hvis du har angina pectoris forårsaget af hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (en sygdom i hjertemusklen, der forårsager en tillukning for blodgennemstrømningen).
Hvis du lider af øget tryk i hjernen (f.
eks.
hovedtraume, cerebral blødning).
Hvis du lider af en alvorlig reduktion af de røde blodlegemer (anæmi).
Hvis du tager visse lægemidler (phosphodiesterasehæmmere type 5, f.eks. sildenafil, vardenafil eller lignende lægemidler) til behandling af impotens eller højt blodtryk i lungerne.
Hvis du tager disse lægemidler sammen med Nitrolingual, kan der opstå et alvorligt og muligvis farligt blodtryksfald.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nitrolingual: Denne medicin indeholder små mængder ethanol (alkohol), mindre end 10 mg pr.
dosis.
Hvis din læge har fortalt dig at du kke tåler alkohol, hvis du f.eks. er i behandling Antabus eller metronidazol, må du ikke bruge Nitrolingual uden først at tale med lægen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nitrolingual, hvis du har: sygdom i hjertesækken, såsom betændelse og hævelse af hjertehinden (konstriktiv perikarditis) eller sammenpresning af hjertet forårsaget af ophobning af blod eller væske i hulrummet mellem hjertemuskel og hjertets ydre hinde – hjertesækken (perikardial tamponade).
Lavt fyldningstryk (f.
eks.
ved akut hjerteanfald eller svigt i venstre hjertekammer).
Vær forsigtig, så det systoliske blodtryk ikke falder til under 90 mmHg.
Langsom puls (bradykardi).
Svært forsnævret hjerteklap (mitralstenose).
Højt stofskifte (hyperthyreose).
Kredsløbsproblemer, især hvis dit blodtryk falder, når du står op.
Sygdom i hjernen med relation til sygdom i de blodkar, der forsyner hjernen (cerebrovaskulær sygdom).
Moderat til svær forsnævring af hjerteklapperne (valvulær aortastenose).
Tidlige stadier af en øjensygdom, der kaldes grøn stær (hvor der er et forhøjet tryk i øjet).
Et fortykket venstre hjertekammer (venstre ventrikulær hypertrofi) forbundet med en forsnævring af hovedpulsåren (aortastenose), da Nitrolingual teoretisk set kan kompromittere blodgennemstrømningen i hjertet via en øget hjertefrekvens (takykardi) og et nedsat diastolisk tryk i hovedpulsåren.
Samtidig behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse).
For at modvirke tilvænning (toleransudvikling) bør der være en periode på mindst 8 timer pr.
døgn hvor Nitrolingual ikke bruges.

Brugen af anden medicin
Tal med din læge, hvis du tager: andre lægemidler, der udvider karrene, blodtrykssænkende lægemidler (f.
eks.
betabl.okkere, calciumkanalblokkere, lægemiddelstoffer, der fremmer urinproduktionen (vanddrivende lægemidler), ACE-hæmmere), nogle lægemidler, der generelt anvendes til at behandle mentale sygdomme eller humørsvingninger (neuroleptika, tricykliske antidepressiva), alkohol, sapropterin, et lægemiddel til at behandle phenylketonuri (PKU), N-acetylcystein, et slimløsnende lægemiddel, phosphodiesterasehæmmere type 5 (f.
eks.
sildenafil, vardenafil eller lignende lægemidler) til behandling af impotens eller højt blodtryk i lungerne.
Hvis en patient, der behandles med sådanne lægemidler, oplever et akut anginaanfald, skal han/hun straks indlægges på hospitalet, før en behandling med Nitrolingual startes.
Organiske nitrater (f.eks. isosorbiddinitrat, isosorbid-5- mononitrat).
Hvis du tager sådanne lægemidler, kan det være nødvendigt med en højere dosis af Nitrolingual for at opnå den ønskede virkning på kredsløbet.
Dihydroergotamin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af migræne).
Niveauet af dihydroergotamin i blodet kan stige, hvis du tager Nitrolingual sammen med sådanne lægemidler.
Som følge heraf kan dihydroergotamin øge dit blodtryk mere end normalt.
Heparin.
Hvis du bruger sprayen sammen med heparin, kan blodstørkningen nedsættes, og risikoen for blødning kan stige.
Det kan være nødvendigt at justere dosis af heparin.
Når glycerylnitrat og heparin anvendes samtidig, anbefales tidlige og hyppige undersøgelser af blodstørkningen.
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet: Hvis du er gravid, må du kun bruge Nitrolingual efter aftale med lægen.
Amning: Hvis du ammer, må du kun bruge Nitrolingual efter aftale med lægen.
En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes.
Fertilitet: Der er ingen tegn på en skadelig virkning, hvad angår fertilitet.

Trafik og arbejdssikkerhed
Du bør vente mindst 15 minutter, efter du har brugt Nitrolingual, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.
Hvis du føler dig mat, svimmel eller utilpas, skal du vente, indtil du har det bedre.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nitrolingual, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: Afhængig af hvor meget, du har overdoseret, kan du få bivirkninger.
Bivirkningerne kan dog være mere alvorlige og udprægede efter graden af overdoseringen.
Ved meget høje doser kan der forekomme en stigning i det intrakranielle tryk.
Du kan f.
eks.
opleve et alvorligt blodtryksfald med en øget puls, en følelse af svaghed, svimmelhed og døsighed, en svær hovedpine, hudrødmen, kvalme, opkastning, koliksmerter og diaré.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Hovedpine.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Hurtig puls.
Kan blive alvorligt.
Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte
læge eller skadestue.
Ring evt.
112. Svimmelhed, evt.
besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga.
lavt blodtryk.
Især ved behandlingsstart og efter øgning af dosis.
Fortager sig ved vedvarende brug.
Kraftesløshed og svaghed.
Svimmelhed, evt.
besvimelse pga.
lavt blodtryk.
Især ved behandlingsstart og efter øgning af dosis.
Fortager sig ved vedvarende brug.

Holdbarhed
3 år.Opbevaring
Opbevar Nitrolingual utilgængeligt for børn.
Brug ikke Nitrolingual efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar ikke Nitrolingual ved temperaturer over 25 °C.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt


DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato

26-08-2022

Klassificering

Lægemiddel

Aktivt stof: Glyceryltrinitrat 0,4 mg/dosis. Øvrige indholdsstoffer: Triglycerider, middelkædelængde; vandfri ethanol; glycerol monocaprylocaprat, pebermynteolie, natriumlactatopløsning, mælkesyre.

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Dette skyldes, at vi løbende forbedrer indholdet i vores egne varer i forhold til den nyeste viden om ingrediensers betydning for miljø og sundhed.

Indhold1 stk
Enhedspris93,95 kr./stk
MærkeNitrolingual
KategoriØvrig håndkøbsmedicin
Se altNitrolingual Øvrig håndkøbsmedicin
Varenummer795460
LeverandørMatas Operations A/S
Rørmosevej 1
3450 Allerød

Fri fragt : Ved køb for min. 399 kr.

Vi tilbyder følgende leveringsformer:

  • Levering til Matas-butik
  • BURD Delivery - aftenlevering til privatadresse
  • DAO - Levering til privatadresse
  • GLS - Levering til pakkeshop, privatadresse eller arbejdsplads
  • PostNord - Levering til privatadresse eller pakkeboks/post i butik
  • Instabox - Express-levering til pakkeshop eller privatadresse

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Du kan returnere dit produkt op til senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Vores farmakonomer er klar med rådgivning igen fra kl. 10.00 til 18.00
Vores farmakonomer er klar med rådgivning igen fra kl. 10.00 til 18.00