Menu

Nitrolingual Sublingual spray 0,4 mg/dosis 1 stk.

Nitrolingual Sublingual spray 0,4 mg/dosis 1 stk.
94 kr.
Kan afsendes med det samme.
Varen kan kun købes online
  • Fri fragt til butik ved køb over 99 kr.
Anvendelse og virkning
Nitrolingual er en sublingual spray, hvilket betyder, at du skal spraye lægemidlet under tungen.
Det aktive indholdsstof kaldes glyceryltrinitrat.
Det afslapper musklerne rundt om blodkarrene, og gør det lettere for hjertet at arbejde.
Nitrolingual anvendes til at stoppe anfald med brystsmerter (stoppe anfald af angina pectoris).
Du kan også bruge det umiddelbart, før du udfører ting, du ved kan udløse anginasmerter.

Dosering
Sprayen er beregnet til at blive brugt under tungen, og den er ikke beregnet til indånding.
Sørg for, at du sidder ned, når det er muligt, mens du bruger Nitrolingual.
Den anbefalede dosis er: 1 spraypust (0,4mg glyceryltrinitrat) så snart du bemærker hjertekramper (angina pectoris).
Du kan også bruge Nitrolingual umiddelbart før situationer, som du ved af erfaring, kan udløse hjertekramper.
Brug til børn: Der foreligger ingen data for anvendelsen af Nitrolingual til børn.
Brug ikke Nitrolingual til børn uden først at konsultere lægen.
Hvordan og hvornår skal jeg administrere dette lægemiddel? Brug Nitrolingual ved starten af et anginaanfald eller under andre betingelser, der vides at udløse anfald med brystsmerter.
Når et anginaanfald starter, skal du tage ét spraypust, og hvis symptomerne ikke forsvinder, kan du gentage dosis med 5 minutters intervaller og i alt tage 3 spraypust.
Før du bruger en ny flaske med Nitrolingual, skal du spraye de første pust ud i luften, for at få pumpen til at virke korrekt.
Det skal du også gøre, hvis du ikke har anvendt pumpen i en uge eller længere.
Bliv fortrolig med knappen i fordybningen, hvis du har behov for at bruge pumpen i mørke.
1. Læg dig eller sæt dig roligt ned, især hvis du er ældre, da du kan blive svimmel.
2. Fjern beskyttelseslåget.
3. Hold flasken lodret med fingeren på knappen.
Det er ikke nødvendigt, at du ryster flasken.
4. Åbn munden og placér flasken ved
hagen.
5. Tryk hårdt på knappen, så et pust af lægemidlet sprayes under tungen.
6. Lad være med at indånde, mens du spraypuster lægemidlet.
7. Hvis symptomere ikke bliver bedre kan du igen spraypuste efter 5 minutter.
Tag altid sprayen med dig.
Du kan se gennem siden på flasken, hvor meget, der er tilbage i sprayen.
Der er en lille rest af væske i bunden af flasken, som ikke kan bruges.
Sørg for, at du får en ny spray, før den gamle løber tør.
Hav altid en ekstra flaske til rådighed.
Flasken må ikke tvinges åben eller brændes efter brug.
Spray ikke på åben ild.
Hvor længe skal du anvende dette lægemiddel? Kontakt lægen angående hvor længe du skal blive ved med at bruge Nitrolingual.

Hvis du har glemt at bruge Nitrolingual: Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du holder op med at bruge Nitrolingual: Du må ikke holde op med at tage Nitrolingual uden rådgivning fra lægen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for glyceryltrinitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitrolingual.
Hvis du har akut kredsløbssvigt (shock, kredsløbskollaps, hypovolæmisk shock).
Hvis du udvikler et alvorligt lavt blodtryk (når den øvre (systoliske) værdi af blodtrykket er under 90mmHg).
Hvis du lider af akutte funktionelle hjerteproblemer (kardiogent shock), undtagen i tilfælde, hvor der skal opretholdes et tilstrækkeligt tryk i dit venstre hjertekammer (venstre ventrikel).
Hvis du har hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (en sygdom i hjertemusklen, der forårsager en tillukning for blodgennemstrømningen).
Hvis du lider af øget tryk i hjernen (f.eks. hovedtraume, cerebral blødning).
Hvis du lider af en alvorlig reduktion af de røde blodlegemer (anæmi).
Hvis du tager visse lægemidler (phosphodiesterasehæmmere type 5, f.eks. sildenafil, vardenafil eller lignende lægemidler) til behandling af impotens eller højt blodtryk i lungerne.
Hvis du tager disse lægemidler sammen med Nitrolingual, kan der opstå et alvorligt og muligvis farligt blodtryksfald.

Nitrolingual indeholder alkohol: Nitrolingual indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol),
mindre end 10mg pr.
dosis.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nitrolingual, hvis nogle af de følgende omstændigheder gælder for dig: sygdom i hjertesækken, såsom betændelse og hævelse af hjertehinden (konstriktiv perikarditis) eller sammenpresning af hjertet forårsaget af ophobning af blod eller væske i hulrummet mellem hjertemuskel og hjertets ydre hinde - hjertesækken (perikardial tamponade).
Lavt fyldningstryk (f.eks. ved akut hjerteanfald eller svigt i venstre hjertekammer).
Vær forsigtig, så det systoliske blodtryk ikke falder til under 90mmHg.
Svært forsnævret hjerteklap (mitralstenose).
Kredsløbsproblemer, især hvis dit blodtryk falder, når du står op.
Sygdom i hjernen med relation til sygdom i de blodkar, der forsyner hjernen (cerebrovaskulær sygdom).
Moderat til svær forsnævring af hjerteklapperne (valvulær aortastenose).
Tidlige stadier af en øjensygdom, der kaldes grøn stær (hvor der er et forhøjet tryk i øjet).
Et fortykket venstre hjertekammer (venstre ventrikulær hypertrofi) forbundet med en forsnævring af hovedpulsåren (aortastenose), da Nitrolingual teoretisk set kan kompromittere blodgennemstrømningen i hjertet via en øget hjertefrekvens (takykardi) og et nedsat diastolisk tryk i hovedpulsåren.
Samtidig behandling med Antabus eller metronidazol
(mod betændelse).

Brugen af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Nitrolingual sænker blodtrykket.
Denne virkning kan forstærkes, hvis lægemidlet bruges sammen med: andre lægemidler, der udvider karrene, blodtrykssænkende lægemidler (f.eks. betabl.okkere, calciumkanalblokkere, lægemiddelstoffer, der fremmer urinproduktionen (vanddrivende lægemidler), ACE-hæmmere), nogle lægemidler, der generelt anvendes til at behandle mentale sygdomme eller humørsvingninger (neuroleptika, tricykliske antidepressiva), alkohol, sapropterin, et stof til at behandle phenylketonuri (PKU), phosphodiesterasehæmmere type 5 (f.eks. sildenafil, vardenafil eller lignende lægemidler) til behandling af impotens eller højt blodtryk i lungerne.
Hvis en patient, der behandles med sådanne lægemidler, oplever et akut anginaanfald, skal han/hun straks indlægges på hospitalet, før en behandling med Nitrolingual startes.
N-acetylcystein kan forstærke de blodkarudvidende virkninger af Nitrolingual.
Nitrolingual påvirker de følgende lægemidler: organiske nitrater (f.eks. isosorbiddinitrat, isosorbid-5- mononitrat).
Hvis du tager sådanne lægemidler, kan det være nødvendigt med en højere dosis af Nitrolingual for at opnå den ønskede virkning på kredsløbet.
Dihydroergotamin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af migræne).
Niveauet af dihydroergotamin i blodet kan stige, hvis du tager Nitrolingual sammen med sådanne lægemidler.
Som følge heraf kan dihydroergotamin øge dit blodtryk mere end normalt.
Heparin: Hvis du bruger sprayen sammen med heparin, kan blodstørkningen nedsættes, og risikoen for blødning kan stige.
Det kan være nødvendigt at justere dosis af heparin.
Når glycerylnitrat og heparin anvendes samtidig, anbefales tidlige og hyppige undersøgelser af blodstørkningen.

Graviditet og amning
Graviditet, amning og fertilitet: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Det er ukendt, om Nitrolingual eller dets nedbrydningsprodukter (metabolitter) udskilles i mælken hos mennesker.
En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes.
Der er ingen tegn på en skadelig virkning, hvad angår fertilitet.

Trafik og arbejdssikkerhed
Du bør vente mindst 15 minutter, efter du har brugt sprayen, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.
Hvis du føler dig mat, svimmel eller utilpas, skal du vente, indtil du har det bedre.
I begyndelsen af behandlingen, hvis du ændrer dosering eller lægemiddel, eller hvis du drikker alkohol sammen med Nitrolingual, skal du være særlig forsigtig.


Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nitrolingual, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Afhængig af hvor meget, du har overdoseret, kan du bemærke mere alvorlige og udprægede bivirkninger.
Du kan f.eks. opleve et alvorligt blodtryksfald med en øget puls, en følelse af svaghed, svimmelhed og døsighed, en svær hovedpine, hudrødmen, kvalme, opkastning og diarré.


Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10): Hovedpine kan opstå (hyppighed meget almindelig) ved behandlingsstart, men den lindres normalt ved fortsat brug.
Blodtryksfald og/eller nedsat blodtryk, når du rejser dig op (ortostatisk hypotension).
Dette kan især forekomme, når glyceryltrinitrat anvendes første gang, eller hvis din dosis forhøjes.
Det kan ledsages af en øget hjertefrekvens, svaghed.


Holdbarhed
3 år.

Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flaskens bund og kartonen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt


DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato

26-08-2022

Klassificering

Lægemiddel

Aktivt stof: Glyceryltrinitrat 0,4 mg/dosis. Øvrige indholdsstoffer: Triglycerider, middelkædelængde, pebermynteolie, ethanol og glycerider, middelkædelængde (S)-natriumlactatopløsning, (S)-mælkesyre, vand.

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Dette skyldes, at vi løbende forbedrer indholdet i vores egne varer i forhold til den nyeste viden om ingrediensers betydning for miljø og sundhed.

Indhold1 stk
Enhedspris94 kr./stk
MærkeNitrolingual
KategoriØvrig håndkøbsmedicin
Se altNitrolingual Øvrig håndkøbsmedicin
Varenummer795461
LeverandørMatas Operations A/S
Rørmosevej 1
3450 Allerød

Fri fragt : Ved køb for min. 399 kr.

Vi tilbyder følgende leveringsformer:

  • Levering til Matas-butik
  • BURD Delivery - aftenlevering til privatadresse
  • DAO - Levering til privatadresse
  • GLS - Levering til pakkeshop, privatadresse eller arbejdsplads
  • PostNord - Levering til privatadresse eller pakkeboks/post i butik
  • Instabox - Express-levering til pakkeshop eller privatadresse

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Du kan returnere dit produkt op til senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Vores farmakonomer er klar med rådgivning igen fra kl. 10.00 til 18.00
Vores farmakonomer er klar med rådgivning igen fra kl. 10.00 til 18.00