Tilbage
Se alt i
 • Afsendes indenfor 1-4 hverdage
 • Fri fragt til butik ved køb for 99 kr.
 • Byt i forretning
 • 30 dages returret
 • Mere end 900 brands

Persondatapolitik for ansøgere

I forbindelse med at du har ansøgt om eller er ansat i en stilling i Matas Operations A/S, Stylebox A/S eller MHolding A/S, alle selskaber en del af Matas koncernen og med forretningsadresse på Rørmosevej 1, 3450 Allerød, i det følgende samlet benævnt ”Matas”, er det nødvendigt for Matas at indsamle og behandle personoplysninger om dig, både digitalt og manuelt herunder også såfremt du har gennemført en eller flere personligheds- og kognitive analyser.

Matas Operations A/S er i den forbindelse ansvarlig (såkaldt dataansvarlig) for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler Matas om dig i forlængelse af ansættelsesforløb og gennemførte personligheds- og kognitive analyser?

De personoplysninger, som Matas indsamler og behandler om dig i forbindelse med din ansøgning samt som følge af gennemførte personligheds- og kognitive analyser, er bl.a.:

 • Navn

 • Adresse

 • Fødselsdato

 • Uddannelse

 • Ansøgning

 • CV

 • Nationalitet

 • Resultater fra personligheds- og kognitive analyser

Følsomme oplysninger

Matas behandler normalt ingen følsomme oplysninger om dig som led i et ansættelsesforløb.

Til hvilke formål behandler Matas dine personoplysninger?

Formålene med Matas indsamling og behandling af personoplysninger er:

 • At vurdere om Matas finder dig egnet til det job, du har søgt, eller

 • At vurdere din videre udvikling i forhold til eksisterende og fremtidige ansættelsesmuligheder i Matas.

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne vurdere, om Matas finder dig egnet til det job, du har søgt, eller for at vurdere din videre ansættelsesmæssige udvikling. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, punkt b) i EU's Persondataforordning.

Såfremt du har samtykket til at gennemføre en personlighedsanalyse, er retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger baseret på dit samtykke, jf. artikel 6, stk.1 punkt a).

Profilering

Såfremt du samtykker i at udføre en eller flere personlighedsanalyser, anvender Matas dine oplysninger og resultater til at foretage en profilering af dig for at kunne evaluere og vurdere dig med henblik på at afgøre, om du skal tilbydes en ny ansættelse i Matas.


Dine resultater vil blive brugt som et delelement i den samlede afgørelse af, om du bliver tilbudt det pågældende job, og vil ikke alene være udslagsgivende for beslutningen.  

Videregives dine personoplysninger?

Matas videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter foruden Matas koncernforbundne virksomheder og vores systemleverandører.


Ved videregivelse til systemleverandører er Matas dataansvarlig og systemleverandørerne databehandlere, og der er udarbejdet databehandleraftaler mellem os og vores systemleverandører, som sikrer, at systemleverandørerne kun behandler dine personoplysninger efter instruks fra Matas.

Vores systemleverandører må ikke anvende dine personoplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. I det omfang dine personoplysninger overføres til systemleverandører uden for EU, sikrer vi, at disse tilbyder den nødvendige og tilstrækkelige beskyttelse af dine personoplysninger og f.eks. er EU Privacy Shield certificeret.


Matas anvender kun personlighedsanalyser, der udbydes af professionelle udbydere. Matas har altid ejendomsretten til dine personoplysninger afgivet i forbindelse med ansættelsesforløb og personlighedsanalyser, og såfremt du beder os om at slette eller berigtige dine personoplysninger, vil dette også omfatte sletning eller rettelse af de oplysninger, som er registreret hos vores systemleverandører på baggrund af den/de analyser, du har deltaget i.  

Hvor længe opbevarer Matas dine personoplysninger?
Såfremt du ikke bliver ansat i Matas, opbevarer Matas dine personoplysninger i op til 6 måneder fra afgivelsen. Bliver du ansat i Matas, vil Matas opbevare dine personoplysninger så længe ansættelsesforholdet består og i en periode på op til 5 år efter ansættelsesforholdets ophør af hensyn til forældelsesregler og bogføringskrav.

Hvilke rettigheder har du?
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, Matas behandler om dig, og til at bede om berigtigelse, blokering eller sletning af personoplysningerne, hvis de f.eks. er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Såfremt vi ikke har et andet behandlingsgrundlag, vil vi slette dine oplysninger, hvis du beder os om det. Du har endvidere ret til at modtage kopi af dine personoplysninger, som du selv har givet til Matas, i et struktureret og almindelige anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).


Hvis du er utilfreds med Matas behandling af dine personoplysninger, kan du gøre indsigelse herimod over for Matas og/eller klage over dette til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.​​​​​​​


Har du spørgsmål til Matas?
Hvis du har spørgsmål til Matas behandling af dine oplysninger skal du rette henvendelse til HR på telefon 48165555 eller HR@matas.dk.

Senest opdateret 11. juni 2018

 • Afsendes indenfor 1-4 hverdage
 • Fri fragt til butik ved køb for 99 kr.
 • Byt i forretning
 • 30 dages returret
 • Mere end 900 brands