Lægemiddel
1 / 1
Lægemiddel

Filmovertrukne tabletter 10 mg

Variant:21 tabl.

79,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

Fri fragt til butik ved køb over 129 kr.

På lager i 248 butikker ·

Anvendelse og virkning
Benaday er et antiallergisk lægemiddel.
Cetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Benaday.
Til vokse og voksne og børn over 6 år.
Benaday er beregnet til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis og til lindring af kronisk nældefeber (kronisk idiopatisk urticaria).

Dosering
Følg anvisningerne, ellers kan Benaday være ikke fuldt ud effektiv.
tabletterne skal synkes sammen med et glas væske.

Den anbefalede dosis er: Voksne og unge over 12 år: 10 mg én gang daglig som 1 tabl.et.
Børn mellem 6 og 12 år: 5 mg to gange daglig som en halv tabl.et to gange daglig.
Patienter med moderat til alvorlig nedsat nyrefunktion.
Patienter med moderat nedsat nyrefunktion anbefales at tage 5 mg én gang daglig.
Hvis du oplever, at virkningen af Benaday er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge.
Behandlingsvarighed: Behandlingsvarigheden afhænger af type, varighed og forløb af dine symptomer.
Behandlingsvarigheden fastsættes af din læge.
Hvis du har glemt at tage Benaday: Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du holder op med at tage Benaday: Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Mad påvirker ikke optagelsen af cetirizin væsentligt.
Der er ikke set mærkbar gensidig påvirkning mellem alkohol (ved blodalkoholniveau på 0,5 promille svarende til et glas vin) og cetirizin anvendt i normale doser.
Som det er tilfældet med alle antihistaminer, tilrådes det, at undgå samtidig indtagelse af alkohol.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du har en alvorlig nyresygdom (alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatininclearance mindre end 10 ml/min).
Hvis du er overfølsom (allergisk) over for ceterizindihydrochlorid, hydroxyzin, piperazin-derivater (lignende aktivstoffer i andre lægemidler) eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Benaday (angivet i punkt 6).
Du bør ikke tage Benaday hvis du har arvelig galactoseintolerans, total lactase mangel eller glucose/galactosemalabsorption.
Benaday indeholder lactose.
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Benaday.
Tal med lægen: Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du, om nødvendigt tage en lavere dosis.
Den nye dosis vil blive fastlagt af din læge.
Kontakt lægen hvis du har vandladningsproblemer.
Hvis du er epileptisk patient eller du har risiko for krampeanfald.
Du skal holde op med at tage Benaday 3 dage før en allergitest udføres, fordi antihistaminer kan påvirke resultatet.
Du skal holde op med at tage dette lægemiddel, hvis du får feber og rødme med små pusfyldte blærer.
Kontakt din læge eller søg lægehjælp øjeblikkeligt.

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
På grund af cetirizins profil kan der ikke forventes interaktioner med andre lægemidler.
Hvis du er en følsom patient, kan samtidig brug af alkohol og andre lægemidler, som virker dæmpende på centralnervesystemet, reducere din opmærksomhed og reaktionsevner.

Graviditet og amning
Graviditet, amning og fertilitet: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: Som med andre lægemidler, skal brug af Benaday til gravide kvinder undgås.
Tilfældig brug af lægemidlet af en gravid kvinde bør ikke medføre skadelige påvirkninger af fostret.
Ikke desto mindre skal behandlingen med medicinen ophøre.
Amning: Du må ikke tage Benaday, mens du ammer, da cetirizin bliver udskilt i modermælken.

Trafik og arbejdssikkerhed
Kliniske undersøgelser har ikke påvist nedsat opmærksomhed, årvågenhed eller køreevner efter brug af den anbefalede dosis af Benaday, men hvis du oplever døsighed bør du ikke køre, udføre potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, bør du ikke overskride den anbefalede dosis og du skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på lægemidlet.
Hvis du er en følsom patient, kan samtidig brug af alkohol og andre lægemidler som virker dæmpende på centralnervesystemet reducere din opmærksomhed og reaktionsevner.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Træthed, mundtørhed, kvalme, diarré, svimmelhed, hovedpine, søvnighed, halsbetændelse, forkølelse (rhinitis).

Holdbarhed
5 år.

Opbevaring
Opbevar Benaday utilgængeligt for børn.
Brug ikke Benaday efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022

Klassificering
Lægemiddel

FormTablet
Indhold21 tabl
Enhedspris3,81 kr./stk
MærkeBenaday
KategoriAllergi
Se altBenaday Allergi
Varenummer564821

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

  • Dankort
  • MobilePay
  • Visa
  • Mastercard
  • Anyday