Matas' aftryk i samfundet

Siden 1949 har Matas været anerkendt for at have sikre produkter og troværdig rådgivning – både når det gælder egne produkter som fx Matas Striberne eller nogle af de øvrige næsten 50.000 forskellige varer, kunderne finder på hylderne på webshoppen matas.dk eller i en af de 260 Matas-butikker.

Indtil for ganske få år siden foregik langt størstedelen af den direkte kundekontakt i de fysiske butikker over hele landet, men gennem de senere år har den digitale forretning vokset sig større og udgør i dag ca. en fjerdedel af de godt 21 mio. årlige transaktioner – og har dermed på rekordtid udviklet sig til at blive Danmarks næst mest benyttede webshop.

Indtil for ganske få år siden foregik langt størstedelen af den direkte kundekontakt i de fysiske butikker over hele landet, men gennem de senere år har den digitale forretning vokset sig større og udgør i dag ca. en fjerdedel af de godt 21 mio. årlige transaktioner – og har dermed på rekordtid udviklet sig til at blive Danmarks næst mest benyttede webshop.

Kunderne, som primært er kvinder, har generelt stor tillid til den rådgivning, de får af Matas’ uddannede materialister, hvad enten det drejer sig om dyre luksusvarer eller om hverdagsprodukter – alt sammen inden for sundhed, skønhed og velvære. Denne rådgivningskompetence er i store træk fulgt med over på webshoppen, hvor man blandt andet kan få videorådgivning af uddannede materialister eller farmakonomer alle ugens syv dage.

Kunderne, som primært er kvinder, har generelt stor tillid til den rådgivning, de får af Matas’ uddannede materialister, hvad enten det drejer sig om dyre luksusvarer eller om hverdagsprodukter – alt sammen inden for sundhed, skønhed og velvære. Denne rådgivningskompetence er i store træk fulgt med over på webshoppen, hvor man blandt andet kan få videorådgivning af uddannede materialister eller farmakonomer alle ugens syv dage.

Udover rådgivningskompetencerne, bunder tilliden til Matas også i, at Matas har været på forkant med såvel lovgivningens krav om fx GDPR, genbrug og reduktion af plastik, kemi i produkterne og, ikke mindst, samfundets og forbrugernes generelle forventninger til Matas' ordentlighed.

Udover rådgivningskompetencerne, bunder tilliden til Matas også i, at Matas har været på forkant med såvel lovgivningens krav om fx GDPR, genbrug og reduktion af plastik, kemi i produkterne og, ikke mindst, samfundets og forbrugernes generelle forventninger til Matas' ordentlighed.

Matas Group er i dag en digital virksomhed, som forventer at fordoble online salget inden for de næste fire år. For at nå dette mål, skal der løbende laves en større sortimentsudvidelse inden for blandt andet sundhedskategorierne. Disse ambitioner sætter også nye krav til, hvordan man udvikler onlinehandlen mere bæredygtigt end man hidtil har set, og Matas har derfor udpeget en række områder, der skal styrke det samfundsaftryk, Matas sætter på klimaet, miljøet, arbejdstagerforhold og menneskerettigheder.

Matas Group er i dag en digital virksomhed, som forventer at fordoble online salget inden for de næste fire år. For at nå dette mål, skal der løbende laves en større sortimentsudvidelse inden for blandt andet sundhedskategorierne. Disse ambitioner sætter også nye krav til, hvordan man udvikler onlinehandlen mere bæredygtigt end man hidtil har set, og Matas har derfor udpeget en række områder, der skal styrke det samfundsaftryk, Matas sætter på klimaet, miljøet, arbejdstagerforhold og menneskerettigheder.

De fire mål, som fungerer som pejlemærker for Matas’ CSR-ambitioner, er:

1: CO2 neutral 2030

Matas ønsker at tage ansvar for nedbringelsen af CO2 og ønsker derfor at være CO2 neutral inden 2030, i scope 1, 2 og 3a (se definitionerne på scopes på side 12 i Matas' ESG rapport 2021/22). Matas har opstillet konkrete delmål for, hvordan Matas kan opnå dette, og ambitioner og metoder for, hvordan Matas kan påvirke sine mange leverandører til også at blive CO2 neutrale inden 2030.

1: CO2 neutral 2030

Matas ønsker at tage ansvar for nedbringelsen af CO2 og ønsker derfor at være CO2 neutral inden 2030, i scope 1, 2 og 3a (se definitionerne på scopes på side 12 i Matas' ESG rapport 2021/22). Matas har opstillet konkrete delmål for, hvordan Matas kan opnå dette, og ambitioner og metoder for, hvordan Matas kan påvirke sine mange leverandører til også at blive CO2 neutrale inden 2030.

2: Eliminering af 100 mio. stykker plastik

Matas ønsker at bidrage til en mere bæredygtig omstilling af detailhandlen. Som et led i dette vil Matas eliminere 100 mio. stykker plast fra forretningen inden 2030. Dette kan være emballage, transportplastik, plastikposer eller lign.

2: Eliminering af 100 mio. stykker plastik

Matas ønsker at bidrage til en mere bæredygtig omstilling af detailhandlen. Som et led i dette vil Matas eliminere 100 mio. stykker plast fra forretningen inden 2030. Dette kan være emballage, transportplastik, plastikposer eller lign.

3: Bidrag til forbedring af folkesundheden

Matas ønsker at bidrage til at styrke folkesundheden generelt blandt danskerne gennem et langt større udvalg af sunde produkter og tryg rådgivning af uddannede materialister og farmakonomer. Samtidig har Matas en ambition om at give danskerne nem og sikker adgang til digital sundhed og rådgivning gennem innovation af Matas’ egne digitale platforme og Matas’ samarbejdspartnere. Matas ønsker som en af landets primære ”influenter” inden for skønhed, velvære og sundhed at yde et positivt bidrag til danskernes mentale sundhed og velbefindende gennem produktudvalg, kommunikation og kundekontakt.

3: Bidrag til forbedring af folkesundheden

Matas ønsker at bidrage til at styrke folkesundheden generelt blandt danskerne gennem et langt større udvalg af sunde produkter og tryg rådgivning af uddannede materialister og farmakonomer. Samtidig har Matas en ambition om at give danskerne nem og sikker adgang til digital sundhed og rådgivning gennem innovation af Matas’ egne digitale platforme og Matas’ samarbejdspartnere. Matas ønsker som en af landets primære ”influenter” inden for skønhed, velvære og sundhed at yde et positivt bidrag til danskernes mentale sundhed og velbefindende gennem produktudvalg, kommunikation og kundekontakt.

4: Bedste sted at være i detailsektoren

Matas har en ambition om at blive et fyrtårn blandt store danske detailkæder. Målet er delt op i en række delambitioner som arbejdet med generel medarbejdertilfredshed, styrkelse af diversitet i ledelsen på tværs af forretningsområderne, herunder fokus på uddannelse af kvindelige ledere, generel mulighed for uddannelse og opgradering af kompetencer blandt de ansatte og en bred involvering af ansatte på alle niveauer, gennem oprettelse af lokale ambassadørkorps med fokus på styrkelse af den mentale sundhed. Matas skal være et godt sted at være som medarbejder, og det skal kunne mærkes i alle de relationer Matas har med deres eksterne stakeholders.

4: Bedste sted at være i detailsektoren

Matas har en ambition om at blive et fyrtårn blandt store danske detailkæder. Målet er delt op i en række delambitioner som arbejdet med generel medarbejdertilfredshed, styrkelse af diversitet i ledelsen på tværs af forretningsområderne, herunder fokus på uddannelse af kvindelige ledere, generel mulighed for uddannelse og opgradering af kompetencer blandt de ansatte og en bred involvering af ansatte på alle niveauer, gennem oprettelse af lokale ambassadørkorps med fokus på styrkelse af den mentale sundhed. Matas skal være et godt sted at være som medarbejder, og det skal kunne mærkes i alle de relationer Matas har med deres eksterne stakeholders.

Internationale rammeaftaler

Som et led i arbejdet med at styrke og systematisere arbejdet med Matas’ samfundsansvar vil Matas synliggøre, hvilke nationale og internationale rammeaftaler, man støtter og hvilke man er medlem af.

FN’s 17 Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Matas har udvalgt seks af FN’s 17 Verdensmål som et led i arbejdet med samfundsansvar.

 • Mål 3: Godt helbred og velvære. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene (Delmål 5.5: Fokus på antallet af kvinder i topledelsen samt bestyrelsen).
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst (Delmål 8.8: Beskyttelse af arbejdstagerrettigheder blandt Matas’ underleverandører).
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (Delmål 12.4, 12.5 og 12.6: Reduktion af kemikalier samt håndtering af affald).
 • Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
 • Mål 14: Livet i havet (Delmål 14.1: Minimering af mikroplast, der skader havets økosystemer).

Paris-aftalen

Paris-aftalen er en aftale indgået i 2015 mellem stater om at holde den globale temperaturstigning ’vel under’ 2 grader. Det vigtigste værktøj til dette er en nedbringelse af CO2 udslippet som træer, planter og havet kan absorbere. Matas bidrager til disse ambitioner gennem målet om at være CO2 neutrale inden 2030 samt et delmål om at påvirke sine mange leverandører til også at være CO2 neutrale inden 2030.

UN Global Compact

Matas har tilsluttet sig UN Global Compact. UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om virksomhedernes fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Det betyder, at Matas forpligter sig til at efterleve organisationens 10 hovedprincipper som er:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Rapportering på ESGMatas arbejder struktureret med at styrke transparensen omkring de områder, som er omfattet af lovgivningens krav om rapportering og derudover de områder, som Matas vurderer, er relevante for såvel interne som eksterne interessenter at kunne danne sig et hurtigt og nemt overblik over.

Rapporteringen sker i Matas ESG rapport 2021/22 og er systematiseret omkring de standarder og værktøjer, som blandt andre den finansielle sektor har udviklet og forfinet gennem de seneste årtier. Den er således bygget omkring de tre grundlæggende ESG (environmental, social and governance) principper, som også er fundamentet i UN Global Compacts 10 hovedprincipper.

Se Matas' ESG rapport 2021/22 for den fulde rapportering på ESG performance.

Find receptmedicin og et større sortiment af håndkøbsmedicin hoswebapotek