Lægemiddel
1 / 1
18+
Lægemidler i lysegrøn gruppe
Du skal være 18 år for at købe dette produkt Du kan kun købe 1 pakning pr dag. Du kan IKKE købe andre smertestillende lægemidler med lysegrøn kode samtidig.
Lægemiddel

Ibuprofen 200 mg 20 tabl.

28,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

På lager i 260 butikker.

Fri fragt til butik ved køb over 129 kr..

Anvendelse og virkning
Ipren er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der tilhører gruppen af NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer).

Ipren anvendes ved milde til moderate smerter f.eks. muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter, tandpine, hovedpine (inklusiv migræne) og feber og smerter ved almindelig forkølelse.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Dosering
Hvis voksne har brug for dette lægemiddel i mere end tre dage i tilfælde af feber eller migræne eller i mere end fire dage for at opnå smertelindring, eller hvis symptomerne forværres, tilrådes det, at søge læge.

Milde til moderate smerte og feber:
Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg): Den anbefalede dosis er 1-2 tabletter (200-400 mg) som en enkelt dosis eller 3 gange
dagligt i intervaller på 4-6 timer.
Den højeste dosis over enhver 24 timers periode bør ikke overstige 6 tabletter (1200 mg).

Menstruationssmerter:
Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg): Den anbefalede dosis er 1-2 tabletter (200-400 mg) 1-3 gange dagligt i intervaller på 4-6 timer.
Den højeste dosis over enhver 24 timers periode bør ikke overstige 6 tabletter (1200 mg).

Migræne:
Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg): Den anbefalede dosis er 2 tabletter (400 mg) som en enkelt dosis i intervaller på 4-6 timer, hvis nødvendigt.

Den højeste dosis over enhver 24 timers periode bør ikke overstige 6 tabletter (1200 mg).

Ipren kan indtages samtidig med mad og drikke.

Det anbefales at tage Ipren sammen med mad for at undgå mave-tarm problemer.

Undgå alkohol, da det kan forstærke bivirkningerne af ibuprofen, især dem, der påvirker maven, tarmene eller hjernen.
Alkohol kan øge risikoen for blødninger i mavetarmkanalen.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel, hvis du er allergisk over for ibuprofen, et af de øvrige indholdsstoffer i Ipren eller acetylsalicylsyre, tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser eller acetylsalicylsyre-præparater), tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID), har aktivt eller tidligere har haft mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, sår på tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohn’s sygdom , tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID), har tendens til blødninger, hvis du har en aktiv blødning (inklusiv hjerneblødning) , er blevet eller snart skal opereres i hjertet ,hvis du lider af alvorlig dehydrering (forårsaget af opkast, diarré eller utilstrækkelig væskeindtag), har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion, er gravid i 7. – 9. måned, hvis patienten er et barn under 12 år (under 40 kg legemsvægt).
Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.
Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk chok).
Det kan være livsfarligt.
Ring derfor 112.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ipren, hvis du har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder ”mini-slagtilfælde” eller forbigående blodprop i hjernen), har forhøjet blodtryk, sukkersyge, eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger, allergier, høfeber, astma, kronisk hævelse af næseslimhinderne, bihuler har eller har haft en tarmsygdom (Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse, (colitis ulcerosa)).
Har en nyre- eller leversygdom, nedsat hjertefunktion, bindevævssygdom (SLE), er ældre, er i behandling med vanddrivende medicin eller medicin, der påvirker nyrerne.
Behandling med Ipren kan give en let nedsat nyrefunktion, og du bør Ipren, da der er risiko for akut nyresvigt, hvis du har den medfødte sygdom porfyri, der påvirker det røde blodpigment hæmoglobin, hvis du har problemer med den normale blodstørkningsmekanisme, næsepolypper, eller kronisk obstruktive påvirkninger af luftvejene, fordi risikoen for at få forsnævring af luftvejene med åndedrætsbesvær (bronkospasme) er større, hvis du for nylig har haft en større operation, hvis du ammer, hvis du er i de første 6 måneder af din graviditet, hvis du prøver på at blive gravid.
Vær opmærksom på følgende: Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere.
Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine.
Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Ipren.
Ipren kan gøre det sværere at blive gravid.
Ønsker du at blive gravid, eller har du svært ved at blive gravid, bør du derfor ikke tage Ipren.
Ipren kan forhindre blodet i at størkne og kan forlænge blødningstiden.
Ipren kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.
Det frarådes, at du tager Ipren, hvis du har skoldkopper.
Sår, perforation og blødninger i maven eller tarmene: Hvis du tidligere har haft et sår i maven eller tarmene, især hvis dette er blevet værre på grund af perforering eller ledsaget af blødning, bør du holde øje med eventuelle usædvanlige symptomer i maveregionen, og straks rapportere dem til din læge, især , hvis disse symptomer forekommer i begyndelsen af behandlingen.
Dette skyldes, at risikoen for blødning eller sår i fordøjelseskanalen er højere i dette tilfælde, især hos ældre patienter.
Hvis der opstår blødning eller sår i fordøjelseskanalen, skal behandlingen stoppes og straks søges lægehjælp.
Blødning, sår eller perforation i maven eller tarmene kan opstå uden advarselstegn selv hos patienter, der aldrig har haft sådanne problemer før.
Det kan også være dødeligt.
Risikoen for mavesår, perforation eller blødning i maven eller tarmene stiger generelt med højere doser af ibuprofen.
Risikoen øges også, hvis visse andre lægemidler tages på samme tid som ibuprofen (se ”Brug af anden medicin sammen med Ipren”).
Hudreaktioner: Du skal stoppe med at tage ibuprofen og straks kontakte lægen ved de første tegn på hududslæt, læsioner i slimhinderne eller andre tegn på allergi, da dette kan være det første tegn på alvorlige hudreaktioner (eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom), undertiden med dødeligt udfald.
Den største risiko for disse reaktioner er i den første måned af behandlingen.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Ipren.
Det kan have betydning for prøveresultaterne.
Virkninger på nyrerne: Ibuprofen kan give problemer med nyrefunktionen, selv hos patienter, der ikke har haft nyreproblemer før.
Dette kan resultere i hævelse af benene og kan endda føre til hjertesvigt eller højt blodtryk hos prædisponerede individer.

Ibuprofen kan forårsage nyreskader især hos patienter, der allerede har nyre, hjerte eller leverproblemer, eller tager vanddrivende lægemidler eller ACE-hæmmere samt hos ældre.
Afbrydelse af behandlingen med ibuprofen medfører generelt forbedring.
Andre forholdsregler: Generelt kan regelmæssig anvendelse af (flere slags) smertestillende medicin føre til varige alvorlige nyreproblemer.
Denne risiko kan øges under fysisk belastning forbundet med tab af salt og dehydrering.
Derfor bør dette undgås.
Ibuprofen kan skjule symptomer eller tegn på en infektion (feber, smerte og hævelse) og midlertidigt forlænge blødningstiden.
Kontakt lægen, hvis du får sløret syn eller andre øjenproblemer, vægtøgning eller hævelser.
Søg læge, før du bruger Ipren, hvis nogen af de ovennævnte betingelser gælder for dig.
Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater.
Kontakt straks lægen, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.
m.
Børn og unge: Du må ikke give denne medicin til børn under 12 år (under 40 kg legemsvægt).
Der er risiko for nedsat nyrefunktion i dehydrerede børn og unge.
Hvis børn og unge har brug for Ipren i mere end 3 dage, eller hvis symptomerne bliver værre, skal lægen kontaktes.

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig eller planlægger at tage anden medicin.
Ibuprofen kan påvirke eller påvirkes af anden medicin.
Før du begynder at tage Ipren er det især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs.
som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban, dabigatran), hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ticlopidin), medicin mod forhøjet blodtryk (ACE hæmmere som f.eks. captopril, betabl.okkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan), medicin mod kredsløbssygdomme i arterier i ben eller arme (pentoxifyllin), vanddrivende medicin (furosemid, thiazid), andre smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre, NSAID incl.
COX-2 hæmmere), medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat), medicin mod mani og depression (lithium og SSRI), medicin mod hud- eller øjensydomme eller behandling i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus), binyrebarkhormoner (kortikosteroider), medicin mod HIV (ritonavir, zidovudin), medicin mod forhøjet kolesterol (LDL) (colestyramin), medicin til svangerskabsafbrydelse (mifepriston), medicin mod infektioner (aminoglykosider, quinoloner), medicin til behandling af type 2 sukkersyge (sulfonylurinstoffer), medicin til behandling af svampeinfektioner (voriconazol, fluconazol) , medicin mod epileptiske anfald (fenytoin) , medicin mod depression og social fobi (moclobemid) , medicin mod urinsyregigt (probenecid eller sulfinpyrazon) , medicin mod osteoporose, Pagets sygdom og høje niveauer af calcium i blodet (bifosfonater) , baclofen (et muskelafslappende middel), naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba.

Graviditet og amning
Graviditet og amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed
Ipren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Da der ved høje doser kan forekomme bivirkninger såsom træthed, søvnighed, svimmelhed og synsforstyrrelser kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være nedsat i enkelte tilfælde.
Denne effekt forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Ipren, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): forstyrrelser i fordøjelseskanalen, som f.eks. diarré, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen, forstoppelse.
Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig handling, hvis du oplever dem.
Du bør stoppe med at tage Ipren og straks kontakte din læge, hvis følgende symptomer forekommer: Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): sort, tjæret afføring eller blodfarvet opkast (sår i fordøjelseskanalen med blødning).

Holdbarhed
5 år.

Opbevaring
Opbevar Ipren utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Ipren ved almindelig temperatur.
Brug ikke Ipren efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt
DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022

Klassificering
Lægemiddel
FormTablet
Indhold20 tabl
Enhedspris1,45 kr./stk
MærkeIpren
KategoriSmerter
Se altIpren Smerter
Varenummer553123

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday