Lægemiddel
1 / 1
Lægemiddel

20 mg filmovertrukne tabletter

Variant:100 stk.

564,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

Med dette produkt opnår du fri fragt ·

Forhandles kun online

Anvendelse og virkning
Kestine er et lægemiddel, som hører til gruppen af ikke-sløvende antihistaminer.
Det virker ved at hæmme allergiske reaktioner, der opstår efter forskellige påvirkninger udefra.
Kestine bruges især ved nældefeber, høfeber, insektstik og allergisk snue.
Kestine kan også anvendes ved andre allergiske reaktioner.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.


Dosering
Tag tabl.etten med rigelig væske.
Den anbefalede dosis er: Voksne og børn over 12 år: 10 mg dagligt.
Ved sværere symptomer kan dosis øges til 20 mg en gang dagligt.
Børn under 12 år: Erfaringen med brug af Kestine er begrænset.
Kestine bør derfor ikke anvendes.
Spørg lægen.
Nedsat leverfunktion: Ved svært nedsat leverfunktion bør du ikke tage mere end 10 mg dagligt.
Tal med lægen.

Hvis du har glemt at tage Kestine: Tag den glemte tabl.et så snart du kommer i tanke om det.
Du må højst tage 20 mg dagligt.
Spørg lægen eller på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du kan tage Kestine i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.


Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for ebastin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kestine.
Kestine indeholder lactose: Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Kestine indeholder natrium: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.
tabl.et, dvs.
det er i det væsentlige natriumfrit.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Tal med lægen, inden du tager Kestine, hvis du har svært nedsat leverfunktion.
Hvis du skal have foretaget blod- eller urinprøver, skal du oplyse, at du er i behandling med Kestine.
Mundtørhed øger risikoen for huller i tænderne hos nogle patienter.
Du bør derfor være ekstra opmærksom på at holde en god mundhygiejne.


Brugen af anden medicin
Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
Tal med din læge, hvis du er i behandling med: medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol), antibiotikum (erythromycin), medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Graviditet og amning
Graviditet og amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: Hvis du er gravid, bør du ikke tage Kestine.
Amning: Hvis du ammer, bør du ikke tage Kestine, da man ikke ved, om Kestine går over i modermælken.


Trafik og arbejdssikkerhed
Man har ikke observeret nogen påvirkning af den psykomotoriske funktion eller evnen til at køre bil eller betjene maskiner ved de anbefalede terapeutiske doser.
Da døsighed og svimmelhed er nogle af de mulige bivirkninger, bør du holde øje med, hvordan du reagerer på denne medicin, inden du kører bil eller betjener maskiner.


Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kestine, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er træthed, mundtørhed og synsforstyrrelser (nedsat evne til at fokusere).
Ved meget højere doser end anbefalet ses hjertebanken og hurtig puls.


Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Følgende bivirkninger er blevet rapporteret fra kliniske forsøg og efter markedsføring af lægemidlet: Meget almindelige bivirkninger (set hos flere end 1 ud af 10 patienter): Hovedpine.
Almindelige bivirkninger (set hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Døsighed, mundtørhed.

Holdbarhed
3 år.

Opbevaring
Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Opbevar Kestine i original karton, da lægemidlet er følsomt over for lys.
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022

Klassificering
Lægemiddel

FormTablet
Aktivt stof: Ebastin. Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), croscarmellosenatrium (E 468) og macrogol 6000 (E 1521). Farvestof: Titandioxid (E171).

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker indholdsdeklarationen på det fysiske produkt, du modtager.

Indhold100 stk
Enhedspris5,65 kr./stk
MærkeKestine
KategoriAllergi
Se altKestine Allergi
Varenummer795403

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

  • Dankort
  • MobilePay
  • Visa
  • Mastercard
  • Anyday