Lægemiddel
1 / 1
18+
Lægemidler i blå gruppe
Du skal være 18 år for at købe dette produkt Du kan kun købe 1 pakning pr dag. Du kan IKKE købe andre smertestillende lægemidler med blå kode samtidig.
Lægemiddel

Flash Smeltetabletter 250 mg 12 stk

27,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

På lager i 164 butikker.

Fri fragt til butik ved køb over 129 kr..

Anvendelse og virkning
Pamol flash er et smertestillende og febernedsættende lægemiddel, der indeholder paracetamol. Det bruges til lindring af svage til moderate smerter samt virker febernedsættende - f.eks. ved hovedpine, tandpine, influenza-lignende symptomer, periodevis smerte og stivhed i kroppen. Pamol flash dispergible tabletter 250 mg er beregnet til børn, der vejer 13 - 50 kg (ca. 2 - 15 år).
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Dosering
Det er vigtigt at følge de anbefalede doseringer til børn (beregnet ud fra barnets kropsvægt), og derfor anvende den mest oplagte styrke. Skønsmæssig angivelse af sammenhæng mellem vægt og alder er givet som information.
Daglig anbefalet dosis er ca. 60 mg/kg fordelt på 4 eller 6 doser. Det vil sige ca. 15 mg/kg hver 6. time eller 10 mg/kg hver 4. time.
Børn: 13 - 20 kg (ca. 2 – 7 år): 1 tablet hver 6. time efter behov, maksimalt 4 tabletter i døgnet.
21 - 25 kg (ca. 6 – 10 år): 1 tablet hver 4. time efter behov, maksimalt 6 tabletter i døgnet.
26 - 40 kg (ca. 8 – 13 år): 2 tabletter hver 6. time efter behov, maksimalt 8 tabletter i døgnet.
41 - 50 kg (ca. 12 – 15 år): 2 tabletter hver 4. time efter behov, maksimalt 12 tabletter i døgnet.
For patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion eller med Gilberts syndrom vil lægen justere dosis.
Ved svært nedsat nyrefunktion bør intervallet mellem 2 doser være mindst 8 timer.
Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Pamol flash i følgende situationer: -Vægt mindre end 50 kg hos voksne. Kronisk alkoholisme, dehydrering, kronisk underernæring.
Hvis du har en fornemmelse af, at virkningen af Pamol flash 250 mg er for stærk eller for svag, skal du tale med lægen. Følg dosis-instruktionerne for at undgå smerte- og feberudsving.
Til børn skal doseringen være jævnt fordelt, også om natten, helst med intervaller på 6 timer, ellers med intervaller på mindst 4 timer.
Kontakt lægen hvis du/barnet får det værre, eller hvis du/barnet ikke får det bedre inden for 3 dage.

Advarsler og forsigtighedsregler
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Tag ikke Pamol flash hvis du: Er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pamol flash (se afsnit 6), har svært nedsat leverfunktion, har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), da denne medicin indeholder aspartam.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Pamol flash, hvis du: Vejer mindre end 50 kg (hvis du er voksen), har nedsat leverfunktion, lider af kronisk alkoholisme, lider af fejlernæring, lider af dehydrering, har nedsat nyrefunktion, hvis du bruger anden medicin, der påvirker leverfunktionen.
Du skal muligvis reducere mængden af paracetamol, du tager, eller helt undgå at bruge dette produkt.
I tilfælde af akut viral hepatitis skal du stoppe din behandling og kontakte din læge. Hvis du eller dit barn bruger smertestillende medicin vanemæssigt eller over lang tid kan det give hovedpine.
Denne medicin indeholder paracetamol. For at undgå overdosering bør du ikke tage Pamol flash samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol.
Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: Medicin mod urinsur gigt (probenecid), smertestillende medicin (salicylamid), medicin (mod epilepsi), der påvirker leverens funktion, som f.eks. carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon rifampicin (antibakterielt), Perikon (naturlægemiddel til lindring af mild til moderat depression), medicin mod kvalme og opkastning (domperidon, metoclopramid), medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin), blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin), flucloxacillin (antibiotika) på grund af en alvorlig risiko for blod- og væskeforstyrrelser (metabolisk acidose med højt anion-gap), som skal behandles øjeblikkeligt og som kan forekomme særligt i tilfælde af svært nedsat nyrefunktion, blodforgiftning (hvor bakterier og deres giftstoffer cirkulerer rundt i blodet og medfører organskader), fejlernæring, kronisk alkoholisme, og hvis de maksimale daglige doser af paracetamol anvendes.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: Pamol flash kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt.
Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.

Trafik og arbejdssikkerhed
Pamol flash påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pamol flash, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Stop din behandling og kontakt straks lægen.
Tegn på at du har taget for mange Pamol flash optræder inden for de første 24 timer og kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter. Selvom ovennævnte symptomer ikke opleves, bør læge eller skadestue straks kontaktes ved overdosering på grund af risiko for forsinkede, alvorlige og varige leverskader.
Hvis du har glemt at tage Pamol flash, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger. Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Holdbarhed
4 år.

Opbevaring
Opbevar Pamol flash utilgængeligt for børn.
Brug ikke Pamol flash efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke Pamol flash, hvis der er synlige tegn på, at tabletten har ændret udseende. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt
DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger. På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten. Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022.

Klassificering
Lægemiddel.
FormTablet
Aktivt stof: Paracetamol. Hver tablet indeholder 250 mg (som overtrukneparacetamol krystaller).Øvrige indholdsstoffer: Butyleret methacrylatcopolymer, dispergeret polyacrylat 30%, hydrofob kolloid vandfri silica (E 551), crospovidon (E 1202),magnesiumstearat (E 470b),Smagsstof: BananaromaSødestoffer: Aspartam (E 951), mannitol (granuleret pulver) (E 421)

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker indholdsdeklarationen på det fysiske produkt, du modtager.

Indhold12 tabl
Enhedspris2,33 kr./stk
MærkePamol
KategoriHovedpine
Se altPamol Hovedpine
Varenummer704577

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday