Matas Retursystem

Minimering af plastikforbruget
For at fremme ansvarligt forbrug prioriterer Matas cirkulære affaldsløsninger. Det betyder konkret, at al emballage, der bruges til at transportere færdigvarer til Matas’ hovedlagre og landets Matas butikker, genanvendes i koncernens landsdækkende genanvendelseordning – Matas Retursystem. Systemet ligger i direkte tråd med EU’s emballagedirektiv, der prioriterer genanvendelse frem for forbrænding.

I 2019/20 blev der indsamlet 36 ton transportplast mod 37 ton året før og 435 ton pap mod 474 ton året før.

Via Matas Retursystem tilbydes kunderne at returnere tomme emballager fra alle produkter, som er købt i Matas, til genanvendelse. Kunderne returnerede 19 tons plastemballage i 2019/20, Emballagen er returneret, uden at kun-derne har modtaget nogen pant eller anden form for økonomisk vinding.

I alt blev der i regnskabsåret sendt 55 tons plast fra Matas til genanvendelse.

For også at reducere mængden af ikke genanvendelsesbaseret plastik anvendt til emballage af Matas egenvarer, har Matas i en årrække samarbejdet med producenten af hovedparten af Matas’ stribeprodukter om at reducere såvel det samlede emballageforbrug som mængden af plastik i den enkelte emballage. Allerede i regnskabsåret 2018/19 gik Matas i gang med at relancere egenvarebrandet ’Striberne’ og har i den anledning udviklet en række nye emballagetyper, hvor indholdet er plastik er reduceret med op til 30 %. I løbet af dette regnskabsår er arbejdet med at udvikle nye plastbesparende emballager fortsat.

Matas har fra 2014 til 2018 udfaset al mikroplast i egne varer. Samtidig bidrager Matas via interesseorganisationen Dansk Erhverv til at fremme fælles EU-regulering for at øge udfasningen af mikroplast i andre producenters kosmetiske produkter.

​​​​​​​I september 2019 indførte Matas pris på alle plastposer for at påvirke forbrugerne i retning af en mere bæredygtig adfærd. Det vurderes at forbruget af plastposer var godt 1 mio. styks om måneden inden tiltaget. Efterfølgende er det faldet til under 200.000 styks om måneden.  

Find receptmedicin og et større sortiment af håndkøbsmedicin hoswebapotek