• Hjemmelevering
  • Afsendelse 1-3 hverdage
  • Byt i 270 butikker
  • Mere end 1000 brands
  • Byt i 30 dage

Spørgsmål og svar om bæredygtighed


Hvad er Matas Retursystem?
Matas Retursystem er en landsdækkende genbrugsordning, der er startet helt tilbage i 1995. Matas indsamler tom emballage fra produkter solgt i vores butikker. I alle butikker er der opstillet returbeholdere, hvori glas og plast kan returneres.

På den måde har Matas har været i front med indsamling af plast og glas til genanvendelse lang tid før kommunerne begyndte at sortere og etablere genbrugsstationer med fokus på genanvendelse.

Hvordan genanvender Matas den indsamlede returplast?
Af de plasttyper vi indsamler, bliver HDPE og LDPE genanvendt til bl.a. til vand- og afløbsrør, flasker, baljer, spande og legetøj.

PP (Polypropylen) genanvendes til bl.a. laboratorieudstyr, hospitals- og husholdningsartikler, emballage og tovværk. Polypropylens store anvendelsesmuligheder skyldes bl.a. en kombination af styrke, sejhed og evne til at modstå temperaturer op til 120 grader. Materialet kan derfor tåle sterilisation ved kogning.

Hvorfor skal jeg aflevere min tomme emballage hos Matas og ikke til genanvendelse på kommunens genbrugsstation/genanvendelsesordninger?
Der er forskel i indsamlingen af kommunes plast i forhold til indsamlingen af tomme emballager i Matas Retursystem. Plasten fra Matas er ensartet og nemmere at gøre ren. Dermed opnår vores returplast en højere genanvendelsesgrad end når tomme emballager bliver blandet sammen med plast med organisk madaffald på de kommunale genbrugspladser.

Hvordan definerer Matas bæredygtighed?
Der er ikke som sådan en branche-definition på bæredygtighed. Hos Matas tænker vi på vores ansvar som en mere holistisk størrelse. Først og fremmest har vi et mål om, at alt skal være transparent og gennemprøvet. Som markedsleder skal vi stå inde for alt hvad vi skriver og alt hvad vi gør og vores holdning er derfor måske også lidt mere konservativ end hos andre. Bæredygtighed for os er derfor mere summen af alle vores handlinger. At vi forsøger at mindske C02-aftrykket i vores produktion, at vi distribuerer vores varer med et minimalt forbrug af transportemballage. At vi har et stort udvalg af produkter, der er svanemærkede. At vores 2500 ansatte kan rådgive om, hvad der er sundt for kroppen. At vi har et genbrugssystem i alle vores 271 Matas-butikker, hvor kunderne siden 1995 har kunnet aflevere deres tomme emballage. At vi siden 1992 har haft mærket Matas Natur, hvor kunderne har kunne købe grønne produkter. Derfor er bæredygtighed som helhed ikke et varemærke, men en måde at tænke alle sine processer ind i et større billede.

Hvad er miljøvenligt for Matas?
Først og fremmest skal vi leve op til de krav, der er i den danske og internationale lovgivning. Vi står altid på mål for, at vores produkter er sikre, og det kræver et stort og grundigt arbejde, når man i hver butik har 25.000 varenumre og der går 50 mio. besøgende ind i de 271 matas-butikker hvert år. Miljø handler også om, hvordan vi sikrer, at alle vores processer i indkøb, produktudvikling, salg, distribution mm. er så bæredygtige, som muligt. At vi udvikler de mest skånsomme produkter, at vi råder kunderne til at træffe de bedste beslutninger, og vi ikke sviner unødigt i hverken produktion eller distribution. Og så handler det om et personligt ansvar. At alle organisationens ansatte altid selv bidrager med en ansvarsfuld indsats. At man som individ altid tænker miljø og klima ind i sin egen hverdag så det også bliver en del af ens arbejdsliv.

Hvorfor bruger Matas plastik til deres emballage og ikke glas/bambus/andre alternativer?
Plastik er på godt og ondt rammen om en stor del af vores virke i Matas - og har været det gennem årtier. Plastik er et fantastisk materiale til emballage og transport, og samtidig lever det op til de lovgivningsmæssige krav, der er, når man skal emballere fx creme, der kommer i kontakt med huden eller helseprodukter, man spiser. Men når det er sagt, anerkender vi, at der globalt set er kæmpe udfordringer med plastikforurening. Mikroplast i havene og gigantiske lossepladser, der mere tjener som kirkegårde end genbrugsstationer.

Matas skal derfor som markedsleder være med til at definere nye løsninger, og vi ønsker at sætte barren højt. Vi har allerede udfaset mikroplast, vi har sat pris på poserne og vi har generelt lavet en række tiltag, der minimere plastforbruget. Problemet med udfasning og substitution af plast, er, at alternativet ofte er dårligere for miljøet. Vi skal derfor være 100 % sikre på, at vi ikke gør ondt værre ved at rende efter de nemme løsninger – men i stedet tænke på, hvad der er godt på den lange bane, frem for at få nogle billige point ved bare at træffe nogle hurtige beslutninger.

Hvorfor bruger Matas ikke genbrugsplastik/bioplast/ocean waste plast?
Det korte svar er, at der endnu ikke er opfundet plastik, der er bedre for miljøet, end det vi bruger nu. Hvis man skal skifte plasttype, skal vores genbrugsstationer rundt omkring i landet være klar til det, og som det er nu, viser det sig, at nogle former for alternativ plast gør mere skade end gavn, da de ikke kan afbrændes eller genanvendes. OWP som er meget hypet, har den lille hage, at det ikke er godkendt som fødevareemballage og kan derfor ikke bruges lovligt som emballage til mange af vores produkter.

Hvad gør Matas for at minimere mængden af plast?
Matas har et mål om, at vi først og fremmest gør en forskel ved at minimere forbruget af plastik. Vi har i 2019 sat pris på vores poser, hvilket har nedbragt forbruget fra 12 til 2 millioner styks om året! Vi arbejder også med at minimere mængden af plast i vores emballage. Vi har introduceret en nye stribe-serie med 30 % mindre plast i emballagen. Vores vatpinde er ikke længere af plast og vores plomberingsposer er blevet skrottet. Og så ser vi naturligvis på, hvordan vi kan nedbringe mængden af transportplast i vores distribution, altså om vi kan pakke det ind i mindre plast eller om vi måske kan erstatte den plast, der beskytter varen under transporten. Men det er et arbejde, der aldrig stopper – og hvor man skal lede efter små forbedringer hver dag.

Hvorfor udfaser Matas ikke plastik helt?
Vi udfaser ikke plast, fordi vi ikke kan. Vi har en filosofi om, at vi skal reducere og genbruge så meget vi overhoved kan, men der er ikke nogen genveje. Arbejdet består i hele tiden at forbedre de små processer og hele tiden gøre det bedre i dag end vi gjorde i går. Men havde der være en plast-tryllestav, der levede op til alle lovgivningens krav og forbrugernes forventninger, havde både Matas og resten af kosmetikbranchen allerede købt den.

Hvilke krav stiller Matas til sine leverandører?
Det vigtigste krav vi stiller til vores leverandører er, at alle processer skal kunne dokumenteres og at alle produkter skal være sikre. Vi har hundredvis af leverandører fra hele verden og vi bruger rigtigt lang tid på at tjekke alle grundigt igennem, så der ikke slipper ulovlige vare gennem nåleøjet. Dernæst ser vi naturligvis hele tiden efter grønne alternativer, til de klassiske produkter. Der er et kæmpe marked for en grøn omstilling, og Matas har en ambition om at være førende her uden at gå på kompromis med et eneste lovgivnings- eller markedsføringskrav.  

Spørgsmål om bæredygtighed og om økologi er mere bæredygtigt?
Hos Matas har vi et mål om, at vi skal være så bæredygtige som muligt, hvad enten det gælder produktion, salg eller retur. Derfor er bæredygtighed for os summen af alle de små processer, fra hvordan vi sikrer vores stribeprodukter bliver svanemærkede, til valget af de vognmænd, der kører varer ud til butikker eller kunder. Økologi er en naturlig del af den ligning. Da vores (og alle andres) produkter indeholder vand, kan man ikke være 100 % økologiske, men man kan have økologisk indhold. Vi bestræber os på, at det er tydeligt for forbrugerne, at de kan se præcis, hvad vores produkter indeholder og hvor stor en del, der er økologisk. Økologi er er del af ligningen når vi taler bæredygtighed, men bestemt ikke alt. Bæredygtighed for os, er også vores plast-retursystem eller når vi sikrer, at alle returvarer bliver solgt lokalt i de butikker, de bliver leveret tilbage til.

Spørgsmål om bæredygtig transport, hvordan vi transporterer vores varer og om det kan være bæredygtigt, hvis ikke det er bæredygtigt transporteret?
Først og fremmest handler det for os om, at vi begrænser størrelsen af varernes indpakning og så kigger på mængden af fx transportplast. Det er et stort arbejde, men vi opnår hele tiden små forbedringer. Heldigvis er det en god forretning for os at være så bæredygtige som muligt. Vi har fx reduceret mængden af plast fra 16 til 8 tons i den plast, vi bruger til at sikre vores store transportpaller. En stor del af de varer, der bliver leveret fra webshoppen omkring København kommer ud med cykelbude og vores største transportleverandør har el-lastbiler i flere områder. Men det er bestemt et område, hvor vi hele tiden kigger på forbedringer. Så kigger vi også på vores returvarer og ikke mindst transporten. 99 % af alle de varer, der bliver leveret tilbage, bliver solgt lokalt i butikkerne, hvilket sparer ikke ubetydelige mængder CO2, da de ikke skal retur til vores lager. Spørgsmålet om noget kan være bæredygtigt, hvis det ikke bliver bæredygtigt transporteret. Det er et relevant og godt spørgsmål, som jo også hænger sammen med, hvordan kunden selv transporterer det hjem og i den sidste ende genbruger det eller smider det ud. Vi bliver nødt til at se på bæredygtigheden i de enkelte elementer, men aldrig være blinde for at det hele skal hænge sammen for at give mening i det store perspektiv. Så svaret er både ja og nej 😊

Der er kommet en masse spørgsmål om plast, hvorfor vi stadig bruger det, om vi kan bruge mindre, om vi er ved at udfase det, om vi kan genbruge det og om vi kan bruge mere bæredygtigt emballage?

Som udgangspunkt er plast i den form vi bruger og genbruger det ikke den store udfordring at takle i Danmark. På mange måder er plast et godt materiale, fordi det lever op til lovgivningens krav om fx sikker opbevaring. Vi anerkender dog også, at der er udfordringer med plast som vi skal være en del af løsningen af. Vi arbejder lige nu med fx at reducere mængden af plast i vores varer på mange fronter. Vores vatpinde er skiftet ud fra plast til papir, vores poser er begyndt at koste penge (hvilket har reduceret mængden betydeligt) og vi har nedbragt mængden af plast i de nye stribeprodukter med 30 %. Plast er med andre ord et af de områder, vi bruger flest ressourcer på at udvikle. Desværre er det ikke helt enkelt bare at udskifte med andre typer emballage. Først og fremmest skal vi leve op til lovgivningens krav om sikker emballage, så forbrugerne ved, at de cremer som fx er i direkte kontakt med huden, ikke er blevet kontamineret. Vi ser også hele tiden på om plast kan blive afløst af mere bæredygtige alternativer, men en anden udfordring er, at de danske affaldssystemer ikke altid kan håndtere fx bionedbrydeligt plast – og så er den på papiret bæredygtige løsning faktisk dårlige for miljøet. Så på den korte bane er svaret, at vi først og fremmest arbejder med at reducere mængden af plast og på den lange bane forsker vi i at finde mere bæredygtige muligheder ift. at genbruge eller helt erstatte plast. Og en bonusinfo: Siden 2014 udfasede vi al mikroplast i alle vores egne produkter.

Leverandører. Vi har fået en række spørgsmål om, hvilke krav til stiller til vores leverandører, både ift. selve produkterne men også ift. arbejdstagerrettigheder?
Mere end 80 % af de varer som sælges hos Matas er de vi kalder fremmedvarer, og som udgangspunkt har Matas en rimelig streng kontrakt med alle leverandører, vores såkaldte code of conduct. Af den fremgår det helt klart hvilke lovgivningsmæssige krav, alle der sælger deres produkter hos Matas skal leve op til – og at vi naturligvis ikke accepterer brugen af fx børnearbejde i produktionen. Men det vigtigste for os, er at vi er helt sikre på hvor varerne kommer fra og hvad de indeholder – altså at vi ikke sælger noget med falsk varebetegnelse. Det kan have store konsekvenser for forbrugerne, hvis vi ikke kan stole på indholdet og det er vi garanter for. Vi har blandt andet et team, som hele tiden overvåger kvaliteten af de produkter, som kunder har oplevet gener med – og sikrer at alt lever op til alle lovgivningens krav. Det er et stort og møjsommeligt arbejde, men som Danmarks største og førende inden for skønhed, helse og velvære kan vi ikke tillade os at tage chancer. Ift. sager med menneske- og arbejdstagerrettigheder har vi heldigvis ikke været udsat for problematiske sager inden for de senest år, der har gjort vi har måtte afbryde samarbejdet med en leverandør.

Hvorfor er I ikke mere tydelige om jeres retursystem?
Det er et godt spørgsmål. Men vores ambition er, at det skal vi gøre noget ved. Vi har haft vores helt eget Matas Retursystem i alle butikker siden 1995. Vi samler 20 tons returplast ind om året, men de senere år har vi ikke gjort nok for at forny det og ikke mindst fortælle det tydeligt til kunderne og omverdenen. Men det bliver der lavet om på nu, da vi er midt i en større genopbygning af hele vores strategi vedr. bæredygtighed og plast. Så inden for de kommende år vil det blive meget mere tydeligt, hvad vi gør med vores returplast og hvordan kunderne selv kan bidrage.

Refill/pant. Der er kommet flere spørgsmål om, hvorfor vi ikke har et pant- eller refillsystem eller fx har genanvendelige flasker til fx shampoo?

Det er et område, vi kigger på med stor interesse. Desværre er det ikke helt simpelt bare at kaste sig ud i, da vi bliver nødt til at prioritere sikkerheden. Når vi sælger en creme eller en shampoo, skal kunderne være 100 % sikre på, de kan stole på indholdet – og det sætter alt andet lige også krav til emballagen. Man kunne i yderste konsekvens forestille sig, at nogle kom ned og fyldte shampoo på en flaske, der var brugt til rengøringsmidler. Derfor ser vi i første omgang på varer, der fx kan pakkes ind fx papir eller hvor der ikke er de store krav til emballagesikkerheden. Derfor ser vi også på produktgrupper, som måske helt kan undgå emballage. Vi er ikke i mål med vores første test-refill-produkter, men vi vil meget gerne udfordre os selv, og vi synes refill er en spændende mulighed. Ift. pant er det også en mulighed, vi har jo allerede vores lidt hengemte retursystem og mon ikke vi på et tidspunkt vil arbejde med at belønne de kunder, der er gode til at bruge det 😊

Kemi i produkterne, kan vi lave bedre mærkning så kunderne kan tage stilling til indholdet? Uden dit og dat, hvad ligger der bag navnene?

Svaret her er helt simpelt, nemlig at vi skal leve op til myndighedernes krav om, hvad vi må og ikke mindst ikke må skrive – og det sætter vi en stor ære i. Vi må fx ikke skrive, at produktet IKKE indeholder parabener, da det er, hvad EU-lovgivningen kalder et non-claim. Vi må heller ikke skrive hvis der ikke er aluminium i deodoranter eller fx fri for hormonforstyrrende stoffer i kosmetik. Umiddelbart giver det for et forbrugersynspunkt ikke meget mening, men reglerne er lavet for, at producenterne ikke snyder kunderne til at købe noget på baggrund af information, der rent legalt ikke er evidens for, er relevant.
Omvendt kan vi se, at der er et stort grønt marked for fx varer helt uden fx parfumer eller andre allergener. Hvorfor skal der fx være generende stoffer i en mascara er der mange, der spørger sig selv og vi kan fx se at det grønne brand Nilens Jord vokser enormt hurtigt fordi kunderne efterspørger helt tilsætningsfri produkter. Det kræver så, at disse producenter får mærkninger som fx Svanemærket eller EcoCert og så kan forbrugerne blive klogere på indholdet den vej rundt.

Vi henviser til kemilex, som har skrevet om de mest almindelige ingredienser i kosmetik: https://www.astma-allergi.dk/kemilex

I EU er kosmetikbranchen reguleret af kosmetikforordningen. I Bilag II finder du en liste over samtlige stoffer, der er forbudt at anvende i kosmetiske produkter i EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN

Er det muligt at få CO2 belastning på hvert produkt?
Vi har mere end 20 mio. transaktioner om året og hver butik har ca. 25.000 varenumre. I den optimale verden, ja så kunne man godt, i virkelighedens verden er det nok en umulig opgave. Vi vil langt hellere bruge vores ressourcer på det store billede. De færreste er nok klar over, at den største CO2 synder i velværeindustrien er kundernes eget vandforbrug til fx at skylle shampoo ud eller vaske makeup af. Så ofte handler det langt mere om at se på sin egen, nære adfærd end at bruge store ressourcer på at mærke alle de små processer. Helt konkret handler det for os om at finde de største og lavest hængende frugter. Som fx da vi sidste år begyndte at tage penge for vores plastikposer og forbruget med ét faldt fra 12 til 2 mio. poser om året!

Kunne I ikke begynde at sælge genbrugelige vatrondeller, klude etc.?
Jo, det kunne vi bestemt. Vi forsøger hele tiden at spotte forbrugertrends, der går i en mere bæredygtig retning og så tilbyde dem til kunderne. Pga. vores størrelse og produkterne livscyklus skal vi være rimeligt sikre inden vi kaster os ud i hvad som helst, men vi tester hele tiden, hvad kunderne vil have og hvordan vi kan udbyde noget hvor kvalitet, bæredygtighed og pris går hånd i hånd. Allerede i 1992 introducerede vi vores grønne Matas Natur serie. Det er et marked, vi hele tiden udvikler – og lige nu har vi 5000 grønne varenumre i vores sortiment. Ift. vatrondellerne har vi netop fået en dansk leverandør ind folden, der ikke pakker det ind i plast, men i små papirstykker. Det bliver det ikke mere genanvendeligt af, men det er et jo et skridt på vejen.

Forbrug. Hvor mange produkter har vi egentligt brug for, hvorfor bidrager Matas til overforbrug ved at sælge varer på tilbud og hvorfor promoverer i generelt forbrug?
Som udgangspunkt er Matas en kommerciel forretning, der lever af, at kunderne vil købe de varer vi sælger. Det betyder ikke, at vi frasiger os ethvert ansvar, men vi bliver nødt til at skille tingene ad. Vores mål er ikke nødvendigvis, at folk skal forbruge mindre, men mere forbruge ansvarligt. At man tænker over hvor og hvordan varerne er produceret – og alle vores egne varer, herunder Matas Striberne - er udviklet og produceret i Danmark. Alle vores butikker har et retursystem, hvor kunderne kan komme og aflevere deres returemballage, som bliver nedbrudt og genbrugt til andre formå (som fx vejkegler). Vi har 5000 grønne varenumre og vi gør meget ud af, at vores ansatte har en god uddannelse som materialister, så de kan rådgive kunderne. Vi gør meget ud af vores netbutik, matas.dk, operer forsvarligt og minimerer mængden af transportplast mm og sikrer at returvarer bliver solgt lokalt. Men ja, vi bidrager som alle andre handlede til forbrug, og ja, vi har kampagner hvor vi håber på, at vores kunderne køber deres varer hos os i stedet for konkurrenterne – men vi håber også på, at vi som en dansk virksomhed med produktion i Danmark og veluddannede ansatte også kan være med til at stimulere et bæredygtigt forbrug.

Skal sulfaterne ikke ud af shampooen? De udtørrer håret plus de er ikke miljøvenlige.
Sulfater er som ingrediensgruppe et bredt begreb, og der findes mange former for sulfater, man kan bruge i kosmetik. Det betyder også, at effekterne vil være forskellige fra sulfat til sulfat.

Det er korrekt, at sulfater i deres rene form vil virke udtørrende på hud og hår, men i en shampoo er sulfat blandet med en masse andre ingredienser som modvirker den udtørrende virkning, men samtidig beholder sulfatets gode, rensende effekter. Derfor kan man ikke sige, at shampoo med sulfat virker udtørrende på håret generelt: om en shampoo er udtørrende eller ej afhænger nemlig af, hvad der ellers er i produktet. Der findes mange andre renseaktive stoffer som ikke er sulfater, der også vil virke udtørrende på håret hvis de ikke er i en god blanding med andre ingredienser. I vores shampooer sørger vi derfor for, at du også finder gode, fugtgivende og beskyttende ingredienser så håret efterlades blødt og medgørligt.

I forhold til miljøvenligheden af sulfat, er der heldigvis heller ikke noget at være bekymret for. Sulfater er fuldt bionedbrydelige i naturen og bliver nemt nedbrudt under både iltrige og iltfattige forhold. I den koncentration sulfat bliver anvendt i i skønhedsprodukter, er der desuden heller ikke noget som tyder på, at de er problematiske for eksempelvis vandmiljøer.

Hvis der er miljøudfordringer i forbindelse med sulfater, knytter disse sig igen til den rene råvare, og altså ikke den færdige shampoo. Det betyder, at producenten af selve sulfatet samt fremstillingen af shampooen er de vigtigste led, og her har Matas meget høje sikkerhedsstandarder for råvarehåndtering.
​​​​​​​
Desuden er alle typer af sulfater tilladte i produkter som bærer Svanemærket – og de stiller meget strenge krav til et produkts miljøvenlighed hele vejen fra producent til bortskafning. Derfor kan du roligt bruge shampooer med sulfat i fra et miljøperspektiv.

Hvad gør I for, at Jeres produkter ikke bidrager negativt til cocktaileffekten?
Cocktaileffekten er et ekstremt komplekst emne og på nuværende tidspunkt er det umuligt at sige noget om, præcis hvordan et produkt bidrager til cocktaileffekten i et menneske: det afhænger nemlig af, hvilke andre produkter man bruger vores i kombination med, hvor ofte, i hvilke mængder og mange andre ting.
Hos Matas arbejder vi ud fra forsigtighedsprincippet: vi holder os altid opdaterede på den nyeste viden om kosmetiske ingredienser og deres effekter. Vi substituerer med det samme, hvis vi vurderer, at ny viden præsenterer ingredienser som problematiske – også inden myndighederne eventuelt regulerer den pågældende ingrediens.

Det betyder, at du ikke finder stoffer, som er mistænkt hormonforstyrrende i Matas produkter. Vi sikkerhedsvurderer samtlige produkter vi sender på markedet, men det er umuligt at sige noget om, hvordan disse individuelle produkter reagerer i kombination med andre: til det, er kemien og vores biologi alt for kompleks.

Vi tager selvfølgelig ansvar på vores banehalvdel for, at de produkter vi sender på markedet, er sikre, effektive og gode at bruge.

​​​​​​​Opdateret 16. marts 2020