Parabener

Parabener er betegnelsen for en gruppe af kemiske stoffer, der ofte bruges som konserveringsmidler i kosmetik, fødevarer og lægemidler.

Konserveringsmidler anvendes for at hindre bakterie- og svampevækst i produkterne. Den udbredte anvendelse af parabener i kosmetik skyldes stoffernes gode konserverende egenskaber, og at de i modsætning til mange andre konserveringsmidler kun relativt sjældent medfører allergi.

I kosmetik anvendes især methylparaben, ethylparaben, propylparaben og butylparaben, og ofte anvendes en blanding af to eller flere af stofferne.Buthylparaben og propylparaben samt deres isomerer er fundet svagt hormonforstyrrende i forsøg med rotter og ørreder, når disse stoffer gives i høje koncentrationer hhv. oralt og intravenøst.

Den hormonforstyrrende effekt er ikke set hos mennesker, men Forbrugerrådet og Informationscentret for miljø og sundhed har valgt at fraråde brug af varer med ovenstående to parabener og deres isomerer. Også Methylparaben og ethylparaben frarådes af Forbrugerrådet og Informationscentret for miljø & sundhed, efter at disse to stoffer er kommet på EU’s observationsliste over stoffer, som EU vil undersøge nærmere for evt. hormonforstyrrende effekter.

Parabener

Parabener er betegnelsen for en gruppe af kemiske stoffer, der ofte bruges som konserveringsmidler i kosmetik, fødevarer og lægemidler.

Konserveringsmidler anvendes for at hindre bakterie- og svampevækst i produkterne. Den udbredte anvendelse af parabener i kosmetik skyldes stoffernes gode konserverende egenskaber, og at de i modsætning til mange andre konserveringsmidler kun relativt sjældent medfører allergi.

I kosmetik anvendes især methylparaben, ethylparaben, propylparaben og butylparaben, og ofte anvendes en blanding af to eller flere af stofferne.Buthylparaben og propylparaben samt deres isomerer er fundet svagt hormonforstyrrende i forsøg med rotter og ørreder, når disse stoffer gives i høje koncentrationer hhv. oralt og intravenøst.

Den hormonforstyrrende effekt er ikke set hos mennesker, men Forbrugerrådet og Informationscentret for miljø og sundhed har valgt at fraråde brug af varer med ovenstående to parabener og deres isomerer. Også Methylparaben og ethylparaben frarådes af Forbrugerrådet og Informationscentret for miljø & sundhed, efter at disse to stoffer er kommet på EU’s observationsliste over stoffer, som EU vil undersøge nærmere for evt. hormonforstyrrende effekter.

Find receptmedicin og et større sortiment af håndkøbsmedicin hoswebapotek