Lægemiddel
1 / 1
Lægemiddel

Creme 10 mg/g

Variant:15 g

107,95 kr.

På lager i 152 butikker ·

Anvendelse og virkning
Lamisil creme er et svampemiddel til behandling af hudinfektioner, som skyldes svamp. Lamisil creme virker fungicidt, dvs at det dræber svampe. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Dosering
Til anvendelse på huden.
Rens og tør de områder hvor du har svamp og vask dine hænder.
Skru hætten af, og hvis du ibrugtager tuben for første gang, skal du bruge punktet i hætten til at gennembore toppen af tuben, derefter forsigtigt klemme på tuben.
Påfør cremen i et tyndt lag. Vær opmærksom på, at hele området med svamp er dækket.
Vask dine hænder efter påføring af cremen for at undgå at sprede infektionen til andre steder på kroppen.
Den anbefalede dosis er: Voksne og børn over 12 år: Behandlingstiden for fodsvamp, ringorm og kutan candidiasis (hudinfektion forårsaget af candidasvamp) er 1 gang dagligt i 1 uge, mens den for pityriasis versicolor (brunliggrønne skællende pletter) er 1-2 gange dagligt i 2 uger.
Symptomerne vil ofte forsvinde i løbet af få dage, men det er vigtigt at overholde hele behandlingstiden for at undgå at svampeinfektionen kommer igen.
Hvis du ikke kan se, at din hud er i bedring inden for 2 uger efter første behandling, skal du kontakte apotekspersonalet eller din læge.
Vær opmærksom på, at der kan gå et par uger, inden huden igen ser helt normal ud.
Du må kun bruge Lamisil creme til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for terbinafinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Dette lægemiddel indeholder 10 mg/g benzylalkohol. Benzylalkohol som kan medføre allergiske reaktioner og mild lokal irritation.
Lamisil creme indeholder cetylalkohol. Cetylalkohol kan give lokalt hududslat (f.eks. kontakteksem).
Lamisil creme indeholder stearylalkohol. Stearylalkohol kan give lokalt hududslat (f.eks. kontakteksem).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Lamisil creme.
Lamisil creme er kun til udvortes brug.
Spædbørn må ikke komme i kontakt med behandlet hud, herunder brystet.
Lamisil creme kan virke irriterende for øjnene. Skyl grundigt med vand hvis du ved et uheld får det i øjnene. Kontakt lægen hvis du oplever ubehag.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke anvendes i munden eller indtages.
Lamisil creme må ikke bruges til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden forudgående aftale med din læge.
Ved brug af Lamisil creme i ansigtet undgå da at påføre cremen i området omkring øjnene.
Anbefales ikke til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring hermed.

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Du kan bruge Lamisil creme sammen med anden medicin.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: Hvis du er gravid, bør du kun bruge Lamisil creme hvis det er strengt nødvendigt, da der kun er begrænset erfaring med brugen under graviditet.
Amning: Hvis du ammer, må du ikke bruge Lamisil creme, da terbinafin går over i modermælken. Børn, der ammes, må ikke komme i kontakt med det hudområde, der er i behandling med Lamisil creme.

Trafik og arbejdssikkerhed
Lamisil creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Lamisil creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nogle kan være allergiske overfor Lamisil creme, hvilket kan forårsage udslæt, blæreudslæt eller nældefeber.
Dette er rapporteret med ukendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data).
Hvis du oplever nogle af disse symptomer, bør behandlingen stoppes og du bør kontakte din læge eller apotekspersonalet omgående.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Afskalning af hud, kløe på applikationsstedet.


Holdbarhed
3 år.

Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke Lamisil creme efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt
DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger. På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten. Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022.

Klassificering
Lægemiddel.
Aktivt stof: Terbinafinhydrochlorid 10 mg/g.Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid (E524), benzylalkohol, sorbitanmonostearat (E491), cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60 (E435), isopropylmyristat, renset vand.

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker indholdsdeklarationen på det fysiske produkt, du modtager.

Indhold15 g
Enhedspris7.196,67 kr./kg
MærkeLamisil
KategoriFodsvamp
Se altLamisil Fodsvamp
Varenummer564826

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

  • Dankort
  • MobilePay
  • Visa
  • Mastercard
  • Anyday