Lægemiddel
Loading...
1 / 1
Lægemiddel

Cooldrops 2 mg sugetabletter 20 stk.

Fast lav pris
49,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

På lager i 34 butikker.

Fri fragt til butik ved køb over 129 kr..

Anvendelse og virkning
Nicorette Cooldrops bruges til at lindre abstinenssymptomer og mindske den trang til nikotin, som du får, når du prøver at holde op med at ryge, eller når du nedsætter dit cigaretforbrug, mens du forsøger at holde op med at ryge.
Behandlingen er beregnet til voksne rygere på 18 år og derover.
Nicorette Cooldrops 2 mg egner sig til rygere, der kun er lidt afhængige af nikotin, dvs.
personer der ryger dagens første cigaret mere end 30 minutter efter, de er stået op, eller som dagligt ryger 20 cigaretter eller færre.
Denne medicin kan hjælpe dig med at holde op med at ryge med det samme eller til at skære ned på rygningen, inden du stopper helt.
Hvis du tror, du kan stoppe med at ryge med det samme, bør du gøre det.
Men hvis du føler, det er et for stort skridt at tage, kan det være, du som første skridt ønsker at skære ned på antallet af cigaretter, før du stopper helt.
Nicorette Cooldrops afhjælper nikotin-abstinenssymptomer, herunder den rygetrang, du får, når du holder op med at ryge.
Når du pludselig stopper med at tilføre kroppen nikotin fra tobak, bliver du ramt af forskellige ubehagelige følelser kaldet abstinenssymptomer, f.eks. irritabilitet, følelse af vrede eller tristhed, angst, rastløshed, nedsat koncentration, øget appetit eller vægtøgning, rygetrang, natlig opvågning eller søvnforstyrrelser.
Nikotinen i Nicorette Cooldrops kan hjælpe med at forebygge eller mindske dette ubehag og din rygetrang.
For yderligere at hjælpe dig til at stoppe med at ryge, kan du også søge rådgivning og vejledning.


Dosering
Instruktionerne om anvendelse af Nicorette Cooldrops afhænger af om du: a) straks holder op med at ryge b) gradvist holder op med at ryge.

Voksne på 18 år og derover: (a) Øjeblikkeligt rygestop.
Det er meningen, at du helt skal stoppe med at ryge og anvende sugetabletterne for at lindre rygetrangen.
Start med at bruge 8 til 12 sugetabletter dagligt.
Når du har rygetrang, placeres en sugetabl.et i munden og opløses dér.
Brug sugetabletterne sådan i op til 6 uger, hvorefter det daglige antal sugetabletter gradvist
nedsættes.
Når du kun bruger 1-2 sugetabletter dagligt, bør brugen af disse helt ophøre.
Hvis du pludselig får rygetrang, kan du bruge en sugetabl.et igen.
(b) Gradvist rygestop.
Det er meningen, at du starter med gradvist at erstatte nogle af cigaretterne med sugetabletter.
Når du har opnået dette, skal du helt holde op med at ryge og kun bruge sugetabletter.
Til slut ophører du også med at bruge sugetabletter.
Brug en sugetabl.et i stedet for en cigaret, når du har stærk rygetrang.
Skær så meget som muligt ned på det daglige antal cigaretter, du ryger.
Hvis det ikke er lykkedes dig at nedsætte det daglige antal cigaretter efter 6 uger, bør du konsultere lægen.
Så snart du føler dig i stand til det – og helst så hurtigt som muligt - bør du helt stoppe med at ryge.
Følg anvisninger for ”øjeblikkeligt rygestop” ovenfor.
Hvis dit forsøg på fuldstændigt rygestop ikke er lykkedes indenfor 6 måneder efter behandlingens start, bør du tale med en læge eller andet sundhedspersonale.
Overskrid ikke den angivne dosis.
Følg vejledningen omhyggeligt og brug ikke mere end 15 sugetabletter dagligt (i løbet af 24 timer).
Hvis du føler et behov for at anvende dette lægemiddel i længere tid end 9 måneder bør du tale med en læge.

Børn og unge: Unge på 12-17 år.
Nicorette Cooldrops må kun anvendes after aftale med en læge.
Børn under 12 år.
Denne medicin må ikke anvendes af børn under 12 år.

Brugsanvisning: Denne medicin er til brug i mundhulen.
Den skal placeres i munden, hvor den lidt efter lidt opløses og frigiver nikotin, så det optages i kroppen via mundens slimhinde.
En sugetabl.et placeres i munden og flyttes regelmæssigt fra den ene side af munden til den anden, indtil sugetabl.etten er helt opløst.
Dette tager sædvanligvis mindre end 20 minutter.
Sugetabl.etten må ikke tygges eller synkes.

Hvis du bliver fristet til at ryge igen: Du bør tale med lægen, hvis du: er bange for at du måske begynder at ryge igen, finder det svært at holde op med at bruge sugetabletterne.
Hvis du begynder at ryge igen, kan lægen vejlede dig omkring, hvordan du får de bedste resultater med nikotinerstatningsbehandling.

Mad og drikke må ikke indtages, mens du har en sugetabl.et i munden.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel: hvis du er allergisk over for nikotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel, hvis du er under 12 år, hvis du aldrig har røget.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Tal med lægen hvis du lider af noget af det følgende.
Det kan godt være, du kan anvende Nicorette Cooldrops, men du skal tale med din læge først, hvis du: for nylig har haft et hjerteanfald eller slagtilfælde (blødning eller blodprop i hjernen), har smerter i brystet (ustabil angina pectoris) eller angina pectoris i hvile, har en hjertesygdom, der påvirker din puls eller hjerterytme, har for højt blodtryk, som ikke kontrolleres med medicin, nogensinde har haft allergiske reaktioner med hævelse af læber, ansigt og hals (angioødem) eller kløende udslæt (nældefeber).
Brug af nikotinerstatningsbehandling kan udløse denne reaktion.
Har en svær eller moderat leversygdom, har en svær nyresygdom, har diabetes, har en overaktiv skjoldbruskkirtel, har en svulst i binyrerne (fæokromocytom), har mavesår eller sår på tolvfingertarmen, har betændelse i spiserøret.
Denne medicin bør ikke anvendes af ikke-rygere.

Børn: Nikotindoser for voksne kan give en alvorligt eller endog dødelig forgiftning hos børn.
Du skal derfor altid opbevare Nicorette Cooldrops sugetabletter utilgængeligt for børn.


Brugen af anden medicin
Nogle af stofferne i tobaksrøg kan påvirke kroppens nedbrydning af andre lægemidler.
Når en ryger holder op med at ryge, med eller uden Nicorette Cooldrops, kan dette resultere i en langsommere nedbrydning og en deraf følgende stigning i blodets indhold af disse lægemidler.
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger, eller har brugt for nylig eller senere vil starte med at bruge anden medicin.
Dette er særlig vigtigt hvis du tager medicin, der
indeholder: theophylin mod astma, tacrin til behandling af Alzheimers sygdom, clozapin mod skizofreni, ropinirol til behandling af Parkinsonss sygdom.


Graviditet og amning
Graviditet og amning: Det er meget vigtigt, at du ikke ryger under din graviditet, da rygning kan medføre forringet vækst af det ufødte barn.
Det kan også føre til for tidelig fødsel eller fosterdød.
Det bedste er, hvis du kan holde op med at ryge uden brug af medicin, som indeholder nikotin.
Hvis du ikke kan klare dette, bør Nicorette Cooldrops kun anvendes i samråd med din jordemoder, din praktiserende læge eller en læge der er specialiseret i at hjælpe folk med at holde op med at ryge.
Nicorette Cooldrops skal undgås under amning, da nikotin går over i modermælken og kan påvirke dit barn.
Hvis din læge har anbefalet dig at bruge Nicorette Cooldrops, bør sugetabl.etten tages lige efter amning og ikke senere end 2 timer før amning.
Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos kvinder og mænd.
Virkningen af nikotin på fertiliteten er ukendt.


Trafik og arbejdssikkerhed
Der er ikke observeret nogen påvirkning af arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i
trafikken.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.
sugetabl.et dvs.
det er i det væsentlige natrium-frit.


Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicorette Cooldrops, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Overdosering af nikotin kan forekomme, hvis du ryger samtidig med, at du bruger Nicorette Cooldrops.
Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis et barn har brugt Nicorette Cooldrops eller hvis du har brugt for meget.
Nikotindoser, der tåles af voksne rygere, kan give alvorlige forgiftninger hos børn og kan være dødelige.
Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning, øget spytdannelse, mavepine, diarré, øget svedtendens, hovedpine, svimmelhed, ændret hørelse og en udtalt følelse af svækkelse.
Disse symptomer kan i forbindelse med høje doser følges af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, ekstrem træthed, kredsløbskollaps og kramper.
Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har flere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Virkninger forbundet med rygestop (nikotinabstinenser).
Nogle af de uønskede virkninger, som du oplever, når du holder op med at ryge, kan være abstinenssymptomer, der skyldes den reducerede indtagelse af nikotin.
Disse virkninger omfatter: Irritabilitet, aggression, utålmodighed eller frustration, angstfølelse, rastløshed eller besvær med at koncentrere sig opvågnen om natten eller søvnforstyrrelser, øget appetit eller vægtstigning, tristhed, rygetrang, nedsat hjertefrekvens (puls), blødende gummer eller sår i munden, svimmelhed eller uklarhed, hoste, øm hals, stoppet eller løbende næse, forstoppelse.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Hoste, hovedpine, hikke, kvalme, irritation i hals, mund eller tunge.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, kulde, varme, snurrende, prikkende fornemmelse i huden, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, fordøjelsesbesvær, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi).

Holdbarhed
Polypropylen beholder: 3 år.
Blister: 2 år.

Opbevaring
Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
I plasticbeholder: opbevar sugetabletterne i den originale plasticbeholder for at beskytte mod fugt.
I blister: denne medicin kræver ikke særlige opbevaringsbetingelser.
Genbrug ikke beholderen til andre formål, da den kan indeholde pulveriseret støv fra sugetabletterne, som kan lægge sig på andet indhold.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


Læs indlægssedlen

Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt


DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato

26-08-2022

Klassificering

Lægemiddel

FormSugetablet
Indhold20 stk
Enhedspris2,50 kr./stk
MærkeNicorette®
KategoriNikotintabletter
Se altNicorette® Nikotintabletter
Varenummer638847

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday