Lægemiddel
Loading...
1 / 1
Lægemiddel

Freshmint 4 mg medicinsk tyggegummi

Variant:30 stk.

64,95 kr.

+ evt. fragt

Kan afsendes med det samme.

Varen kan kun købes online

Fri fragt til butik ved køb over 129 kr..

Køb sammen med
SB12
White Mundskyl
250 ml
114,95 kr.
Anvendelse og virkning

Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør.
Det virker på din nikotintrang og på dine abstinenser.
Nicorette tyggegummi giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi tyggegummierne afgiver nikotin ved tygning.
Behandlingen er beregnet til rygere på 15 år og derover.

Du kan tage Nicorette, når du vil: holde op med at ryge, stoppe midlertidigt med at ryge, eller nedsætte dit tobaksforbrug.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Nicorette for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Dosering
Dosering
Du skal søge råd og vejledning i forbindelse med brugen af Nicorette.
Det gør det normalt lettere at holde op med at ryge.
Brug altid Nicorette tyggegummi nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage 1 stykke Nicorette tyggegummi, når du normalt ville have røget en cigaret eller når du får trang til at ryge.
Du må højst tage 24 stykker over en 24 timers periode.
Du bør altid have Nicorette ved hånden, da rygetrangen pludselig kan opstå.
For at maksimere chancerne for et succesrigt rygestop er det vigtigt, at du tager et tilstrækkeligt antal stykker tyggegummi hver dag.
Du kan bruge Nicorette tyggegummi alene eller i kombination med Nicorette Invisi depotplastre.
Din dosis afhænger af din nikotinafhængighed.
Det er individuelt, hvor længe du skal tage Nicorette.
Du skal normalt ikke bruge Nicorette tyggegummi længere end i 12 måneder.
Du kan få behov for længere behandling for at undgå, at du begynder at ryge igen.
Tal med lægen eller med sundhedspersonalet.Brugsanvisning
for Nicorette tyggegummi:
Tyggeteknik: Tyg langsomt 10-15 gange til smagen bliver stærk.
Den stærke smag betyder, at nikotinen nu er frigivet.
Nikotinen optages i mundslimhinden.
Lad tyggegummiet hvile under tungen eller i kinden indtil den stærke smag forsvinder.
Gentag proceduren i cirka 30 minutter indtil nikotinen er tygget helt ud af tyggegummiet.


Den sædvanlige dosis er:
Voksne:
Rygestop: Du skal stoppe helt med at ryge, når du begynder at tage Nicorette.
Tag 1 stykke tyggegummi ved rygetrang.
Du skal bruge Nicorette 2 mg tyggegummi, hvis du ryger færre end 20 cigaretter daglig.
Du skal bruge Nicorette 4 mg tyggegummi, hvis du ryger mere end 20 cigaretter dagligt eller hvis du ikke kan stoppe med 2 mg tyggegummi.
Du skal bruge tilstrækkeligt med tyggegummi.
8-12 stykker tyggegummi daglig plejer at være nok.
Du må højst bruge 24 stykker tyggegummi over en 24 timers periode.
Du skal bruge Nicorette tyggegummi i mindst 3 måneder, før du langsomt trapper forbruget ned.
Du skal stoppe din behandling, når du er nede på at bruge 1-2 Nicorette tyggegummi om dagen.
Det sker som regel efter 6 måneder.

Rygereduktion eller midlertidig rygestop: Du skal tage Nicorette tyggegummi ved rygetrang for at forlænge dine rygefri perioder så meget som muligt.
På den måde nedsætter du dit tobaksforbrug.
Du kan tage Nicorette tyggegummi i rygefri perioder eller hvis du ønsker at undgå rygning f.eks. i røgfri områder.
Du skal bruge et tilstrækkeligt antal tyggegummi.
Du må normalt ikke tygge mere end 24 stykker tyggegummi over en 24 timers periode.
Du skal prøve at stoppe med at ryge, så snart du er klar til det, dog senest efter 6 måneders behandling.

Du skal søge faglig rådgivning hvis du ikke har fået nedsat dit daglige cigaretforbrug efter 6 måneders behandling, hvis du ikke alvorligt har prøvet at holde op med at ryge efter 9 måneders behandling.


Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.
Brug til børn og unge: Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.
Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis.
Du skal følge lægens anvisninger.


Hvis du har glemt at bruge Nicorette: Har du glemt at bruge Nicorette skal du blot tage 1 Nicorette tyggegummi næste gang ved rygetrang.
Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nicorette: Du skal langsomt nedtrappe dit forbrug af Nicorette, inden du stopper behandlingen.
Du vil få en øget trang til at begynde med at ryge igen, hvis du holder op med at tage Nicorette før du har nedtrappet brugen af Nicorette.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Lad være med at drikke noget samtidigt med, at du tygger Nicorette tyggegummi, så virker tyggegummiet bedst.

Advarsler og forsigtighedsregler
Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for nikotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicorette tyggegummi.
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicorette tyggegummi.

Nicorette tyggegummi indeholder butylhydroxytoluen (E321) som kan give lokalt udslæt og irritation af slimhinderne.
Nicorette Freshmint tyggegummi indeholder xylitol.
Hvis du får mere end 10 g om dagen kan xylitol have en afførende virkning.
Det svarer til at du tager 16 stykker tyggegummi.
Energi (xylitol) per stk..
tyggegummi:5,8-6,1 kJ (1,4-1,6 kcal).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Tal med lægen, hvis: du ryger og har dårligt hjerte og/eller kredsløb.
Du bør holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning.
Tal med din læge, hvis det ikke lykkes.
Du har alvorligt forhøjet blodtryk, smerter i brystet eller dårligt hjerte.
Du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
Du har tillukning af blodkar langt fra hjertet.
Du for nylig har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation.
Du har diabetes.
Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen.
Husk at måle dit blodsukker, så du undgår ubehag som følge af svingninger i koncentrationen.
Du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet.
Du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).
Du har dårlig lever.
Du har meget dårlige nyrer.
Du har mavesår og sår på tolvfingertarmen.
Du har tandprotese.
Tyggegummiet kan klæbe til tandprotesen og i sjældne tilfælde beskadige den.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.
Du skal derfor opbevare tyggegummiet utilgængeligt for børn og smide brugt tyggegummi væk uden for børns rækkevide.
Du kan få behov for at bruge Nicorette ud over den anbefalede behandlingsperiode.
Den mulige risiko ved langtidsbrug af Nicorette er mindre end risikoen ved at begynde at ryge igen.
Nicorette indeholder kun nikotin.
Tobak derimod indeholder både nikotin og mange andre skadelige kemiske stoffer, som du får ned i lungerne, når du ryger, f.eks. tjære og kulilte.
Hvis du synker nikotin kan det forværre dine symptomer, hvis du har betændelse i spiserøret, munden, svælget eller i mavesækken.
Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.


Brugen af anden medicin
Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: asthma og KOL (rygerlunger) (f.
eks.
theophyllin), skizofreni eller andre sindslidelser (f.
eks.
clozapin; olanzapin), Parkinsons sygdom eller uro i benene (f.eks. ropinirol), uregelmæssig hjerterytme (f.
eks.
flecainid), depression (f.
eks.
imipramin, clomipramin, fluvoxamin).
Kontakt lægen.
Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Nicorette kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Nicorette.

Graviditet og amning
Graviditet og amning
Graviditet og amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du skal holde op med at ryge, hvis du bliver gravid.
Fortsat rygning skader fostret/det nyfødte barn alvorligt.

Graviditet: Hvis du er gravid, må du kun tage Nicorette efter vejledning fra læge eller sundhedspersonale.
Som gravid ryger skal du normalt stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter.
Hvis du ikke kan holde op med at ryge uden brug af Nicorette eller lignende, er der mindre risiko ved det end ved at fortsætte med at ryge.
Nikotin påvirker fosterets hjerte og det nyfødte barns åndedræt.
Tal med lægen.

Amning: Hvis du ammer, må du kun tage Nicorette efter aftale med lægen eller sundhedspersonalet, da nikotin går over i mælken.
Hvis du tager Nicorette skal du tage det lige efter amning eller senest 2 timer før, du skal amme.
På den måde giver du dit barn mindst nikotin.

Trafik og arbejdssikkerhed
Trafik og arbejdssikkerhed
Nicorette påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.Overdosering
Overdosering
Hvis du har brugt for mange Nicorette tyggegummi: Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicorette tyggegummi, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Hvis du har fået for meget nikotin enten fra rygeafvænningsprodukter og/eller fra rygning, kan du få symptomer på overdosering.
Du kan få kvalme, øget spytflåd, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser, afkræftelse og du kan kaste op.
Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls, meget hurtig puls; åndedrætsbesvær, fysisk og psykisk udmættelse og kramper.
Kontakt lægen, skadestuen eller ring evt.
112 hvis du får disse symptomer.
Hvis du sluger tyggegummiet er risikoen for forgiftning meget ringe, da optagelsen af nikotin er meget lille, når tyggegummiet ikke tygges.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.

Bivirkninger
Bivirkning
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkningerne fra Nicorette er afhængig af din dosis.
De svarer til de bivirkninger du kan få, hvis du ryger.
Hvis du tygger for hurtigt kan du få irritation i halsen, svimmelhed og utilpashed, hikke, luft i tarmen og mavesmerter, kvalme, opkastning.
Tyggegummiet kan klæbe til tandproteser.
Det kan i sjældne tilfælde beskadige protesen.
De fleste, som får bivirkninger ved brug af Nicorette tyggegummi, får bivirkningerne i løbet af de første 3-4 uger af behandlingen.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 ud af 10 behandlede): Hovedpine, kvalme, fordøjelsesforstyrrelser, hikke, ømhed og irritation i halsen, hoste.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Overfølsomhed, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelse, mavesmerter, opkastning, øget mængde spyt, mundbetændelse, halsbrand, luftafgang fra tarmen, diare, mundtørhed, træthed.

Holdbarhed
Holdbarhed
3 år

Opbevaring
Opbevaring
Opbevar Nicorette tyggegummi utilgængeligt for børn.
Brugt tyggegummi bør smides væk uden for børns rækkevide.

Nicorette Freshmint må ikke opbevares over 25° C.
Opbevares i ydre karton, da de er følsomme overfor lys.
Brug ikke Nicorette tyggegummi efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Rygetrang kan opstå pludselig.
Gem derfor evt.
overskydende Nicorette tyggegummi.

Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022

Klassificering
Lægemiddel

Nicorette® bruges til beh. af tobaksafhængighed gn. lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Anb. brug max. 6-12 mnd. Må ikke bruges ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Bør bruges med forsigtighed af personer med sukkersyge, tandprotese (tyggegummi), sensitiv/betændt hud/eksem (plaster). Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig hos små børn. Bør ikke bruges af gravide/ammende uden lægens anb. eller til børn u. 15 år. Risikoen bør dog afvejes over for fortsat rygning. Bivirkninger: Nældefeber, hævelse af ansigt, tuge eller svælg, vejrtrækningsbesvær, besvær med at synke, Kvalme, ømhed og irritation i mund/hals eller tunge, ændringer i smagssansen, kulde, varme, snurrende, prikkende fornemmelse i huden, træthed, opkastning, diarré, hovedpine, hoste, hikke. De fleste forekommer i løbet af de første 3-4 uger af behandlingen. Mundsår kan forekomme efter rygeophøret. Svimmelhed, hovedpine, søvnløshed, vrede, angst og rastløshed kan skyldes rygeophøret. Tyggegummiet kan i sjældne tilfælde beskadige tandproteser. Ved for hurtig tygning kan der forekomme irritation i halsen, svimmelhed, utilpashed, hikke, flatulens og mave-gener. Sugetablet-, mundspray- og inhalatorbrugere kan få hoste og irritation i mundhule og hals de første dage, og i løbet af de første 2 dage kan næsespraybrugere opleve næseblod, løbende næse, vand i øjnene og hoste. Hyppighed og sværhedsgrad klinger af ved fortsat brug.Nicorette Whitemint, Fruitmint, Freshmint, Classic. Medicinsk tyggegummi, 2 mg eller 4 mg nikotin. Dosering: Bruges ved rygetrang. Brug 4 mg, hvis du er vant til at ryge > 20 cig. dgl. eller > 6 i rygeafvænningstest score ellers 2 mg. Maks. 24 stk. dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug tyggegummi i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller mest muligt. Du bør have reduceret cigaretforbruget og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt inden 9 mdr. Tyggeteknik: Tyg langsomt og lad tyggegummiet hvile i munden ind imellem. Pakninger: 30 stk., 105 stk. og 210 stk. 2018jan 2022/MNI
Indhold30 stk
Enhedspris2,17 kr./stk
MærkeNicorette®
KategoriNikotintyggegummi
Se altNicorette® Nikotintyggegummi
Varenummer553344

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday