Lægemiddel
Loading...
1 / 1
Lægemiddel

10 mg inhalator

Variant:42 stk.

Fast lav pris
229,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

På lager i 255 butikker.

Fri fragt ved køb over 499 kr..

Køb sammen med
GUM
Tandpasta Original White
75 ml
31,95 kr.
Anvendelse og virkning

Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør.
Det virker på din nikotintrang og på dine abstinenser.
Nicorette giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken.
Din trang til at ryge bliver mindre ved brug af Nicorette inhalator, fordi du får nikotin fra inhalatoren, når du suger på den.
Behandlingen er beregnet til rygere på 15 år og derover.

Du kan tage Nicorette, når du vil: holde op med at ryge, stoppe midlertidigt med at ryge, nedsætte dit tobaksforbrug.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Nicorette for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.


Dosering
Dosering
Du skal søge råd og vejledning i forbindelse med brugen af Nicorette.
Det gør det normalt lettere at holde op med at ryge.
Brug altid Nicorette inhalator nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Nikotinen bliver optaget gennem slimhinden i munden.
Når du suger på inhalatoren, får du den nikotin, som frigives fra dosisbeholderen.
Du skal suge i Nicorette inhalatoren, når du får trang til at ryge.
Nicorette inhalator erstatter rygningens hånd-til-mund bevægelsen og skal anvendes på samme måde som en cigaret.
Da mængden af nikotin fra inhalatoren er med mindre end fra en cigaret skal man suge 8-10 gange så meget som når man ryger en cigaret.
Hver dosisbeholder til inhalatoren indeholder nikotin til omkring 20 minutters intensiv brug og erstatter 3-4 cigaretter.
Hvis du bruger inhalatoren med pauser er der nikotin i inhalatoren til længere tids forbrug.
Du kan bruge inhalatoren i flere perioder af f.eks. 5 minutter med tid imellem perioderne.
Du kan bruge Nicorette inhalatoren alene eller i kombination med Nicorette Invisi depotplastre.
Din dosis afhænger af din nikotinafhængighed.
Det er individuelt, hvor længe du skal tage Nicorette.
Du skal normalt ikke bruge Nicorette længere end i 12 måneder.
Du kan få behov for at bruge Nicorette i længere tid for at undgå at begynde at ryge igen.
Tal med lægen eller sundhedspersonalet.

En Nicorette inhalator består af et mundstykke, et endestykke og en dosisbeholder til inhalatoren, som er samlet som beskrevet herunder: 1. Tag mundstykket (den venstre del) og endestykket (den højre del) ud af æsken.
Skil mundstykket og endestykket ved at sætte markeringerne ud for hinanden og træk delene fra hinanden.
2. Tag et blisterkort ud af æsken.
Tryk en dosisbeholder ud af blisterkortet ved at trykke på en af dosisbeholderne på den side, hvor dosisbeholderne er synlige.
3. Læg blisterkortet med de resterende dosisbeholdere tilbage i æsken og opbevar den uden for børns rækkevidde.
4. Indsæt en dosisbeholder i mundstykket.
Saml mundstykke, dosisbeholderen og endestykke ved
at trykke endestykket ind i mundstykket med markeringerne ud for hinanden.
Forseglingerne i dosisbeholderens ender brydes, når mundstykket og endestykket trykkes sammen.
Drej mundstykket og endestykket hver sin vej, så markeringerne ikke længere er ud for hinanden.
Inhalatoren er hermed låst.
Fjern dosisbeholderen efter brug.
Smid dosisbeholderen væk, så børn ikke kan komme til den.
Gem mundstykket inklusiv endestykke i æsken til senere brug.
Vær opmærksom på at Nicorette inhalator frigiver mindre nikotin, når den er kold.
Når du har brudt forseglingen på dosisbeholderen, er det bedst at bruge den inden for 12 timer.

Den sædvanlige dosis er:
Voksne: Rygestop, ved hjælp af Nicorette inhalator: For at maksimere chancerne for et succesrigt rygestop er det vigtigt, at du bruger et tilstrækkeligt antal dosisbeholdere hver dag.
Du skal suge i Nicorette inhalatoren, når du får trang til at ryge.
Du skal mindst bruge 6 dosisbeholdere per dag.
Du må højst bruge 12 dosisbeholdere per dag.
Du bør altid have Nicorette ved hånden, da rygetrangen pludselig kan opstå.
Du skal bruge inhalatoren i mindst 3 måneder, før du begynder at trappe ned.
Du skal prøve at stoppe med at ryge, så snart du er klar til det, senest efter 6 måneder.
Rygereduktion eller midlertidigt rygestop ved hjælp af Nicorette inhalator: Du skal bruge Nicorette inhalator ved rygetrang for at forlænge dine rygefrie tidsperioder så meget som muligt.
På den måde nedsætter du dit daglige cigaretforbrug, så det bliver lettere at være rygefri.
Du skal bruge det nødvendige antal dosisbeholdere til Nicorette inhalatoren.
Hvis du får rygetrang kan du bruge Nicorette inhalator i rygefri perioder eller hvor du ønsker at undgå rygning f.eks. i røgfri områder.
Du skal søge faglig rådgivning hvis du ikke har fået nedsat dit cigaretforbrug efter 6 måneders behandling eller hvis du ikke alvorligt har prøvet at stoppe med at ryge efter 9 måneders behandling.


Rygestop, ved hjælp af Nicorette Invisi depotplastre sammen med Nicorette inhalator: Du kan bruge inhalatoren og depotplastre sammen, hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved hjælp af Nicorette inhalator eller du ønsker at nedsætte dit daglige forbrug af inhalatoren.
Du skal stoppe helt med at ryge, når du begynder behandlingen med Nicorette.
Læs indlægssedlen for Nicorette Invisi depotplastre før du begynder kombinationsbehandlingen.
Behandling: I de første 6-12 uger skal du bruge et Nicorette Invisi 25 mg/16 timer depotplaster dagligt og 4-5 stykker dosisbeholdere til Nicorette inhalator efter behov.
Du må højst bruge 12 dosisbeholdere til Nicorette inhalatoren dagligt.

Nedtrapning: Efter 6-12 uger behandling nedtrapper du behandlingen, på en af følgende 2 måder: 1. Du nedsætter styrken på Nicorette Invisi depotplastre.
Du skal først bruge et Nicorette Invisi 15 mg/16 timer depotplaster i 3-6 uger sammen med dosisbeholdere til Nicorette inhalator efter behov, ligesom du gjorde i de første 6-12 uger.
Efter 3-6 uger skifter du til et Nicorette Invisi 10 mg/16 timer depotplaster i 3-6 uger sammen med dosisbeholdere til Nicorette inhalator efter behov, ligesom du gjorde i de første 6-12 uger.
Til sidst stopper du brugen af Nicorette Invisi depotplastre og nedsætter antallet af dosisbeholdere til Nicorette inhalator.
Eller 2. Du stopper med at bruge Nicorette Invisi 25 mg/16 timer depotplastre og begynder at nedsætte antallet af dosisbeholdere til Nicorette inhalator i løbet af 12 måneder eller indtil du ikke har brug for dem mere.


Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.
Børn og unge: Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.
Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis.
Følg lægens anvisninger.
Lad være med at drikke noget samtidigt med, at du bruger Nicorette inhalator, så virker den bedst.

Hvis du har glemt at bruge Nicorette: Har du glemt at bruge Nicorette skal du blot bruge inhalatoren næste gang ved rygetrang.
Du må
ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nicorette: Du skal langsomt nedtrappe dit forbrug af Nicorette, inden du stopper behandlingen.
Du vil få en øget trang til at begynde med at ryge igen, hvis du holder op med at bruge Nicorette før du har nedtrappet brugen af Nicorette.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

Advarsler og forsigtighedsregler
Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicorette inhalator.
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicorette inhalator.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Tal med lægen hvis: Du ryger og har dårligt hjerte og/eller dårligt kredsløb.
Du bør holde op med at ryge ved hjælp af
rådgivning.
Tal med din læge, hvis det ikke lykkes.
Du har for højt blodtryk.
Du har smerter i brystet eller dårligt hjerte med åndenød.
Du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
Du har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation.
Du har tillukning af blodkar langt fra hjertet.
Du har diabetes.
Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen.
Husk at måle dit blodsukker, så du undgår ubehag som følge af
svingninger i koncentrationen.
Du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet.
Du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).
Du har dårlig lever.
Du har meget dårlige nyrer.
Du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
Du har kronisk halssygdom.
Du har astma eller kronisk bronkitis.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.
Brugte dosisbeholderne kan indeholde så meget nikotin, at de kan være skadelige for børn.
Du skal derfor opbevare inhalator og dosisbeholdere utilgængeligt for børn og smide de brugte dosisbeholdere væk uden for børns rækkevidde.
Du kan få behov for at bruge Nicorette ud over den anbefalede behandlingsperiode.
Den mulige risiko ved langtidsbrug af Nicorette er mindre end risikoen ved at begynde at ryge igen.
Nicorette indeholder kun nikotin.
Tobak derimod indeholder både nikotin og mange andre skadelige kemiske stoffer, som du får ned i lungerne, når du ryger, f.eks. tjære og kulilte.

Børn og unge: Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn.


Brugen af anden medicin
Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: astma og KOL (rygerlunger) (f.
eks.
theophyllin), skizofreni eller andre sindslidelser (f.
eks.
clozapin; olanzapin), Parkinsons sygdom eller uro i benene (f.
eks.
ropinirol), uregelmæssig hjerterytme (f.
eks.
flecainid), depression (f.eks. imipramin, clomipramin, fluvoxamin).
Kontakt lægen.
Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Nicorette kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Nicorette

Graviditet og amning
Graviditet og amning
Graviditet, amning og fertilitet: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du skal holde op med at ryge, hvis du bliver gravid.
Fortsat rygning skader fostret og det nyfødte barn alvorligt.
Graviditet: Hvis du er gravid, må du kun tage Nicorette efter vejledning fra læge eller sundhedspersonale.
Som gravid ryger skal du normalt stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter.
Hvis du ikke kan holde op med at ryge uden brug af Nicorette eller lignende, er der mindre risiko ved det end ved at fortsætte med at ryge.
Nikotin påvirker fosterets hjerte og det nyfødte barns åndedræt.
Tal med lægen.
Amning: Hvis du ammer, må du kun tage Nicorette efter aftale med lægen eller sundhedspersonalet, da nikotin går over i mælken.
Hvis du tager Nicorette skal du tage det lige efter amning eller senest 2 timer før, du skal amme.
På den måde giver du dit barn mindst nikotin.


Trafik og arbejdssikkerhed
Trafik og arbejdssikkerhed
Nicorette påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Overdosering
Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere dosisbeholdere til Nicorette inhalator, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Hvis du har fået for meget nikotin enten fra rygeafvænningsprodukter og/eller fra rygning, kan du få symptomer på overdosering.
Du kan få kvalme, øget spytflåd, mavesmerter, diaré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser, afkræftelse og opkastning.
Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls, meget hurtig puls, åndedrætsbesvær, fysisk og psykisk udmattelse og kramper.
Kontakt lægen, skadestuen
eller ring evt.
112 hvis du får disse symptomer.
Behandling: Indgivelse af nikotin skal ophøre øjeblikkeligt og der indledes en symptomatisk behandling.
Hvis en meget stor mængde nikotin er slugt bør aktivt kul og ventrikeltømning så hurtigt som muligt (inden for 1 time efter indtagelse) overvejes.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning
hos små børn.


Bivirkninger
Bivirkning
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkningerne fra Nicorette er afhængig af din dosis.
De svarer til de bivirkninger du kan få, hvis du ryger.
De fleste, som får bivirkninger ved brug af Nicorette inhalatoren, får bivirkningerne i løbet af de første uger af behandlingen.
Ca.
4 ud af 10 kan forvente milde reaktioner som hoste og irritation i mund og hals.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end l ud af 10 behandlede): Hovedpine, kvalme, fordøjelsesforstyrrelser, hikke, hoste, ømhed og irritation i halsen.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Overfølsomhed, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelse, avesmerter, halsbrand, opkastning, øget mængde spyt, mundbetændelse, luftafgang fra tarmen, diare, mundtørhed, træthed.


Holdbarhed
Holdbarhed
3 år.


Opbevaring
Opbevaring
Opbevar Nicorette utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Nicorette inhalator ved almindelig temperatur.
Brug ikke Nicorette efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Det er ikke muligt at tømme dosisbeholderen helt.
Du skal derfor kassere de tomme beholdere så børn ikke kan få fat på dem.


Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.


Generelt

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022

Klassificering
Lægemiddel

Indhold42 stk
Enhedspris5,48 kr./stk
MærkeNicorette®
KategoriNikotininhalator
Se altNicorette® Nikotininhalator
Varenummer560239

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday