Lægemiddel
Loading...
1 / 1
Lægemiddel

QuickMist Cool Berry 1 mg/spray, mundhulespray, opløsning

Variant:1 stk.

Fast lav pris
209,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

På lager i 233 butikker.

Fri fragt ved køb over 499 kr..

Køb sammen med
Denivit
Tandpasta
50 ml
stk. 17,95 kr.
Anvendelse og virkning

Nicorette QuickMist Cool Berry bruges som en hjælp til rygestop, når du gerne vil holde op eller ønsker at skære ned på rygningen, før du stopper helt.
Produktet tilhører en type behandling, der kaldes nikotinerstatningsterapi (NRT).
Nicorette QuickMist Cool Berry afhjælper nikotin-abstinenssymptomer, herunder rygetrang - symptomer som du får, når du holder op med at ryge.
Når du pludselig stopper med at forsyne din krop med nikotin fra tobak, rammes du af forskellige former for ubehag, der kaldes for abstinenssymptomer.
Ved at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry kan du forhindre eller reducere dette ubehag og din trang til at ryge.
Det skyldes, at du i et kort tidsrum stadig vil få en lille mængde nikotin ind i kroppen.
Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder ikke den tjære, kulilte eller de andre giftstoffer, der er i cigaretrøg.
Hvis du kan, bør du også søge hjælp og rådgivning for at forbedre dine chancer for at gennemføre et rygestop.


Dosering
Dosering
Brug altid Nicorette QuickMist Cool Berry som angivet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Personer under 18 år bør ikke anvende Nicorette QuickMist Cool Berry.
Tal med din læge, hvis du ikke har opnået et fald i antallet af pust eller et fald i cigaretforbruget efter 6 ugers behandling, eller hvis du har behov for at anvende Nicorette QuickMist i mere end 6 måneder.
Normalt bør du anvende Nicorette QuickMist i 3 måneder.
Nicorette QuickMist bør ikke anvendes i mere end 6 måneder.
Instruktionerne i brug af Nicorette QuickMist afhænger af, om du øjeblikkeligt stopper med at ryge, eller om du skærer gradvist ned på antallet af cigaretter, før du stopper helt.

Øjeblikkeligt rygestop: Det er meningen, at du helt skal stoppe med at ryge og anvende sprayen til at lindre rygetrangen.
Brug ikke flere end 2 pust ad gangen og ikke flere end 4 pust i timen over en 16-timers periode.
Den maksimale dosis er 64 pust over en 16-timers periode i døgnet.

Brugsanvisning: Trin 1: Uge 1-6. Brug 1 eller 2 pust (spraydoser), når du normalt ville ryge en cigaret eller får lyst til at ryge.
Brug først 1 pust og derefter endnu et pust, hvis din trang ikke forsvinder inden for få minutter.
Hvis der er brug for 2 pust, kan de efterfølgende doser tages som 2 pust i træk.
For de fleste rygere betyder det cirka 1 eller 2 pust hver halve til hele time.
Hvis du for eksempel ryger 15 cigaretter om dagen i gennemsnit, bør du bruge 1 eller 2 pust mindst 15 gange i løbet af dagen.
Trin 2: Uge 7-9. Start med at nedsætte antal pust pr.
dag.
I slutningen af uge 9 bør du kun bruge HALVDELEN af det antal pust, der i Trin 1 blev brugt i gennemsnit pr.
dag.
Trin 3: Uge 10-12. Fortsæt med at nedsætte antal pust om dagen, så du ikke bruger mere end 4 pust om dagen i uge 12. Hold op med at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry, når du har nedsat antallet af pust til 2-4 per dag.

Gradvist rygestop: Det er meningen, at du starter med gradvist at erstatte nogle af cigaretterne med Nicorette QuickMist.
Når du har opnået dette, skal du helt holde op med at ryge og kun bruge sprayen.
Til slut ophører du også med at bruge sprayen.
Brug 1-2 pust i stedet for en cigaret, når du har stærk rygetrang.
Det er meningen, at sprayen skal erstatte en cigaret, og du må ikke ryge lige efter, at du har anvendt sprayen.
Anvendelse af sprayen uden at nedsætte antallet af cigaretter vil gøre dig dårlig.
Skær så meget som muligt ned på det daglige antal cigaretter, du ryger, og erstat dem med en spray.
Hvis det ikke er lykkedes dig at nedsætte antallet af cigaretter efter 6 ugers behandling, bør du konsultere lægen.
Så snart du føler dig klar, skal du helt stoppe med at ryge, og senest 12 uger efter start på behandlingen.
Efter at du er holdt op med at ryge, skal du gradvist nedsætte antallet af pust pr.
dag.
Når du har nedsat antallet til 2-4 pust pr.
dag, skal du stoppe med at anvende Nicorette QuickMist.
Brug ikke flere end 2 pust ad gangen og ikke flere end 4 pust i timen over en 16-timers periode.
Den maksimale dosis er 64 pust over en 16-timers periode i døgnet.
Når behandlingen er ophørt, kan du blive fristet til at ryge igen.
Gem eventuelle resterende doser af sprayen, da du pludselig kan få trang til at ryge.
Brug 1 pust, hvis du får trang til at ryge, eller 2 pust, hvis det første ikke hjælper inden for få minutter.

Sådan åbnes dispenseren: 1. Brug tommelfingeren til at skubbe knappen ned, indtil den kan trykkes let indad.
Tryk ikke for hårdt.
2. Tryk opad, mens du skubber ind, for at åbne toppen af dispenseren.
Slip derefter knappen.

Ladning af dispenseren: Når du første gang bruger sprayen, skal du først lade sprayens pumpe.
Peg med spraydysen i sikker afstand væk fra dig selv, andre voksne, børn og husdyr.
Tryk 3 gange øverst på dispenseren med pegefingeren, indtil du kan se en fin spray.
Denne ladningsprocedure skal gentages, hvis du ikke bruger sprayen i 2 dage.

Sådan bruges dispenseren: 3. Peg med spraydysen mod din åbne mund og hold den så tæt på munden som muligt.
4. Tryk hårdt øverst på dispenseren, så der frigives ét pust ind i munden.
Undgå at ramme læberne.
For at undgå at få spray ned i halsen må du ikke inhalere, mens du sprayer.
Lad være med at synke i et par sekunder efter brug af sprayen, så opnås det bedste resultat.

Tilbagetrækning af dysen.
Sådan lukkes dispenseren: 5. Skub knappen ned, indtil den kan trykkes indad.
6. Mens du trykker ind, skubbes toppen af dispenseren ned.
Slip knappen.
Dispenseren er nu lukket.
Gentag ovenstående trin, hvis du skal have endnu en dosis.
Luk altid dispenseren efter brug for at forhindre, at børn kan bruge sprayen, eller at der sprayes ved et uheld.
Vær forsigtig med ikke at ramme øjnene, når der sprayes med mundhulesprayen.
Skyl grundigt med vand, hvis du får spray i øjnene.

Du må ikke spise eller drikke, mens du bruger mundhulesprayen.


Advarsler og forsigtighedsregler
Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for nikotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicorette QuickMist Cool Berry, hvis du er under 18 år eller hvis du aldrig har røget.

Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder ethanol (alkohol), propylenglycol, natrium ogbutylhydroxytoluen.
Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder 12 mg propylenglycol pr.
pust (spraydosis).
Dette lægemiddel indeholder 7 mg alkohol (ethanol) i hvert pust, svarende til 97 mg/ml.
Mængden i et pust af dette lægemiddel svarer til mindre end 2 ml øl eller 1 ml vin.
Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt.
Nicorette QuickMist indeholder også mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.
pust (spraydosis), dvs.
den er i det væsentlige natrium-fri.
Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder en lille mængde butylhydroxytoluen og kan derfor give lokalt hududslæt (f.
eks.
kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Tal med lægen før du bruger dette lægemiddel, hvis du lider af nedenstående sygdomme.
Du vil muligvis alligevel kunne bruge Nicorette QuickMist Cool Berry, men skal først drøfte det med din læge, hvis du: for nylig (inden for de seneste 3 måneder) har haft et hjerteanfald eller slagtilfælde (blødning eller blodprop i hjernen), har brystsmerter (ustabil angina pectoris) eller angina pectoris i hvile, har en hjertelidelse, der påvirker din puls eller hjerterytme, har forhøjet blodtryk, som ikke er kontrolleret med medicin, nogensinde har haft allergiske reaktioner, der medførte hævede læber, ansigt og hals (angioødem) eller kløende udslæt (nældefeber).
Denne form for reaktion kan sommetider udløses ved anvendelse af nikotinerstatningsprodukter.
Har svær eller moderat leversygdom, har en svær nyresygdom, har diabetes, har en overaktiv skjoldbruskkirtel, har en svulst i binyren (fæokromocytom), har mavesår eller sår på tolvfingertarmen, har betændelse i spiserøret.

Nicorette QuickMist Cool Berry bør ikke anvendes af ikke-rygere.

Børn og unge: Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge.


Brugen af anden medicin
Brugen af anden medicin
Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller måske vil bruge det.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Dette er særlig vigtigt, hvis du tager medicin, der indeholder: theophyllin til behandling af astma, tacrin mod Alzheimers sygdom, clozapin til behandling af skizofreni, ropinirol til behandling af Parkinsons sygdom

Graviditet og amning
Graviditet og amning
Graviditet, amning og fertilitet: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Det er meget vigtigt at holde op med at ryge under en graviditet, da rygning kan medføre forringet vækst af det ufødte barn.
Det kan også føre til for tidlig fødsel eller fosterdød.
Det er bedst, hvis du kan holde op med at ryge uden brug af midler, der indeholder nikotin.
Hvis du ikke er i stand til at gøre det, bør du kun bruge Nicorette QuickMist Cool Berry i samråd med sundhedspersonale, der er tilknyttet din graviditet, din praktiserende læge eller en læge der er specialiseret i at hjælpe folk med at holde op med at ryge.
Nicorette QuickMist Cool Berry skal undgås under amning, da nikotin går over i modermælken og kan påvirke barnet.
Hvis din læge har anbefalet, at du bruger Nicorette QuickMist Cool Berry, skal sprayen bruges umiddelbart efter amning og ikke i to timer før amning.
Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos mænd og kvinder.
Virkningerne af nikotin på fertiliteten er ukendt.


Trafik og arbejdssikkerhed
Trafik og arbejdssikkerhed
Nicorette QuickMist Cool Berry påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Overdosering
Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nicorette QuickMist Cool Berry, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Overdosering kan forekomme, hvis du ryger, samtidig med at du bruger Nicorette QuickMist Cool Berry.
Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis et barn har brugt Nicorette QuickMist Cool Berry, eller hvis du har brugt for meget.
Nikotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan hos børn give kraftige symptomer på forgiftning og være dødelige.
Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning, øget spytdannelse, mavepine, diarré, øget svedtendens, hovedpine, svimmelhed, ændret hørelse og en udtalt følelse af svækkelse.
Disse symptomer kan i forbindelse med høje doser følges af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, ekstrem træthed, kredsløbskollaps og kramper.
Spørg lægen, apoteket eller sundhedspersonalet hvis du har flere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel.


Bivirkninger
Bivirkning
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nicorette QuickMist Cool Berry kan give de samme bivirkninger som andre former for nikotin.
Bivirkningerne afhænger generelt af den dosis, du tager.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Hikke (dette er særligt udbredt), hovedpine, kvalme, irritation i halsen.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse, hoste.


Holdbarhed
Holdbarhed
2 år

Opbevaring
Opbevaring
Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på dispenseren og æsken.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Nicorette QuickMist Cool Berry må ikke opbevares over 30 °C.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet, især vandmiljøet i tilfælde af nikotin.


Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.


Generelt

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.


Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022

Klassificering
Lægemiddel

Indhold1 stk
Enhedspris209,95 kr./stk
MærkeNicorette®
KategoriNikotinspray
Se altNicorette® Nikotinspray
Varenummer735847

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday