Lægemiddel
1 / 1
Lægemiddel

FastMist Mundhulespray Mint 1 mg 150 doser

197,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

På lager i 258 butikker.

Fri fragt ved køb over 499 kr..

Anvendelse og virkning
Nicotinell FastMist bruges til at behandle tobaksafhængighed hos voksne. Nicotinell FastMist bruges som en hjælp til rygestop, når du gerne vil holde op eller ønsker at skære ned på rygningen, før du stopper helt. Denne type behandling kaldes nicotinerstatningsterapi (NRT).
Nicotinell FastMist afhjælper nicotin-abstinenssymptomer, herunder rygetrang - symptomer som du får, når du holder op med at ryge. Når du pludselig stopper med at forsyne din krop med nicotin fra tobak, rammes du af forskellige former for ubehag, der kaldes for abstinenssymptomer. Ved at bruge Nicotinell FastMist kan du forhindre eller reducere dette ubehag og din trang til at ryge. Det skyldes, at du i et kort tidsrum stadig vil få en lille mængde nicotin ind i kroppen. Nicotinell FastMist indeholder ikke den tjære, kulilte eller de andre giftstoffer, der er i cigaretrøg.

Dosering
Brug altid dette lægemiddel som angivet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Personer under 18 år bør ikke anvende Nicotinell FastMist. Tal med din læge, hvis du ikke har opnået et fald i antallet af pust eller et fald i cigaretforbruget efter 6 ugers behandling, eller hvis du har behov for at anvende Nicotinell FastMist i mere end 6 måneder. Normalt bør du anvende Nicotinell FastMist i 3 måneder. Nicotinell FastMist bør ikke anvendes i mere end 6 måneder.
Instruktionerne i brug af Nicotinell FastMist afhænger af, om du øjeblikkeligt stopper med at ryge, eller om du skærer gradvist ned på antallet af cigaretter, før du stopper helt.
Øjeblikkeligt rygestop: Det er meningen, at du helt skal stoppe med at ryge og anvende sprayen til at lindre rygetrangen. Brug ikke flere end 2 pust ad gangen og ikke flere end 4 pust i timen over en 16-timers periode. Den maksimale dosis er 64 pust over en 16-timers periode i døgnet.
Trin 1: Uge 1-6 Brug 1 eller 2 pust (spraydoser), når du normalt ville ryge en cigaret eller får lyst til at ryge. Brug først 1 pust og derefter endnu et pust, hvis din trang ikke forsvinder inden for få minutter. Hvis der er brug for 2 pust, kan de efterfølgende doser tages som 2 pust i træk. For de fleste rygere betyder det cirka 1 eller 2 pust hver halve til hele time. Hvis du for eksempel ryger 15 cigaretter om dagen i gennemsnit, bør du bruge 1 eller 2 pust mindst 15 gange i løbet af dagen.
Trin 2: Uge 7-9 Start med at nedsætte antal pust pr. dag. I slutningen af uge 9 bør du kun bruge HALVDELEN af det antal pust, der blev brugt i gennemsnit pr. dag i Trin 1.
Trin 3: Uge 10-12 Fortsæt med at nedsætte antal pust om dagen, så du ikke bruger mere end 4 pust om dagen i uge 12. Hold op med at bruge Nicotinell FastMist, når du har nedsat antallet af pust til 2-4 per dag.
Gradvist rygestop: Det er meningen, at du starter med gradvist at erstatte nogle af cigaretterne med Nicotinell FastMist. Når du har opnået dette, skal du helt holde op med at ryge og kun bruge sprayen. Til slut ophører du også med at bruge sprayen. Brug 1-2 pust i stedet for en cigaret, når du har stærk rygetrang. Det er meningen, at sprayen skal erstatte en cigaret, og du må ikke ryge lige efter, at du har anvendt sprayen. Anvendelse af sprayen uden at nedsætte antallet af cigaretter vil gøre dig dårlig. Skær så meget som muligt ned på det daglige antal cigaretter, du ryger, og erstat dem med et pust. Hvis det ikke er lykkedes dig at nedsætte antallet af cigaretter efter 6 ugers behandling, bør du konsultere lægen. Så snart du føler dig klar, skal du helt stoppe med at ryge, og senest 12 uger efter start på behandlingen. Efter at du er holdt op med at ryge, skal du gradvist nedsætte antallet af pust pr. dag. Når du har nedsat antallet til 2-4 pust pr. dag, skal du stoppe med at anvende Nicotinell FastMist. Brug ikke flere end 2 pust ad gangen og ikke flere end 4 pust i timen over en 16-timers periode. Den maksimale dosis er 64 pust over en 16-timers periode i døgnet. Når behandlingen er ophørt, kan du blive fristet til at ryge igen. Gem eventuelle resterende doser af sprayen, da du pludselig kan få trang til at ryge. Brug 1 pust, hvis du får trang til at ryge, eller 2 pust, hvis det første ikke hjælper inden for få minutter. Følg instruktionerne for at sikre, at du bruger Nicotinell FastMist mundhulespray korrekt.
Klargøring af dispenseren: Hvis du bruger Nicotinell Fastmist for første gang, skal du først klargøre spraypumpen. Peg med spraydysen i sikker afstand væk fra dig selv, andre voksne, børn og husdyr.
Tryk 3 gange på toppen af dispenseren med din pegefinger, indtil du kan se en fin spray.
Denne klargøringsprocedure skal gentages, hvis du ikke bruger sprayen i 2 dage.
Sådan skal du bruge dispenseren: 1. Efter klargøring, peg spraydysen så tæt på den åbne mund som muligt. 2. Tryk på toppen af dispenseren og spray én gang ind i munden, uden at ramme læberne.
3. Peg spraydysen mellem kinden og nederste tandkød/tænder og sigt mod kindens inderside. Undgå læberne. For at undgå at få Nicotinell FastMist ned i halsen må du ikke inhalere, mens du sprayer. For at opnå de bedste resultater, må du ikke synke i et par sekunder efter brug.
Vær forsigtig med ikke at ramme øjnene, når der sprayes med mundhulesprayen. Skyl grundigt med vand, hvis du får Nicotinell FastMist i øjnene. Undgå at spise eller drikke mens du anvender mundhulesprayen.

Advarsler og forsigtighedsregler
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Brug ikke Nicotinell FastMist: Hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6), hvis du er under 18 år, hvis du aldrig har røget.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Tal med lægen før du bruger dette lægemiddel, hvis du lider af nedenstående sygdomme. Du vil muligvis alligevel kunne bruge Nicotinell FastMist, men skal først drøfte det med din læge, hvis du: For nylig (inden for de seneste 3 måneder) har haft et hjerteanfald eller slagtilfælde (blødning eller blodprop i hjernen), har brystsmerter (ustabil angina pectoris) eller angina pectoris i hvile, har en hjertelidelse, der påvirker din puls eller hjerterytme, har forhøjet blodtryk, som ikke er kontrolleret med medicin, nogensinde har haft allergiske reaktioner, der medførte hævede læber, ansigt og hals (angioødem) eller kløende udslæt (nældefeber).
Denne form for reaktion kan sommetider udløses ved anvendelse af nicotinerstatningsprodukter. Har svær eller moderat leversygdom, har en svær nyresygdom, har diabetes, har en overaktiv skjoldbruskkirtel, har en svulst i binyren (fæokromocytom), har mavesår eller sår på tolvfingertarmen, har betændelse i spiserøret.
Nicotinell FastMist bør ikke anvendes af ikke-rygere.
Børn og unge: Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge.
Den korrekte dosis til voksne kan alvorligt forgifte eller endda være livstruende for små børn.
Det er derfor vigtigt, at du altid opbevarer Nicotinell FastMist utilgængeligt for børn.

Brugen af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept. Dette er særlig vigtigt, hvis du tager medicin, der indeholder: Theophyllin til behandling af astma tacrin mod Alzheimers sygdom clozapin til behandling af skizofreni ropinirol til behandling af Parkinsons sygdom. Du må ikke spise eller drikke, mens du bruger mundhulesprayen.

Graviditet og amning
Det er meget vigtigt at holde op med at ryge under en graviditet, da rygning kan medføre forringet vækst af det ufødte barn. Det kan også føre til for tidlig fødsel eller fosterdød. Det er bedst, hvis du kan holde op med at ryge uden brug af midler, der indeholder nicotin. Hvis du ikke er i stand til at gøre det, bør du kun bruge Nicotinell FastMist i samråd med sundhedspersonale, der er tilknyttet din graviditet, din praktiserende læge eller en læge, der er specialiseret i at hjælpe folk med at holde op med at ryge.
Amning: Nicotinell FastMist skal undgås under amning, da nicotin går over i modermælken og kan påvirke barnet. Hvis din læge har anbefalet, at du bruger Nicotinell FastMist, skal sprayen bruges umiddelbart efter amning og ikke i to timer før amning.
Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos mænd og kvinder.
Virkningerne af nicotin på fertiliteten er ukendt.

Trafik og arbejdssikkerhed
Påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nicotinell FastMist, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Overdosering kan forekomme, hvis du ryger, samtidig med at du bruger Nicotinell FastMist. Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis et barn har brugt Nicotinell FastMist, eller hvis du har brugt for meget. Nicotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan hos børn give kraftige symptomer på forgiftning og være dødelige. Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning, øget spytdannelse, mavepine, diarré, øget svedtendens, hovedpine, svimmelhed, ændret hørelse og en udtalt følelse af svækkelse. Disse symptomer kan i forbindelse med høje doser følges af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, ekstrem træthed, kredsløbskollaps og kramper.
Spørg lægen eller apoteket hvis du har flere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel.

Bivirkninger
Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nicotinell FastMist kan give de samme bivirkninger som andre former for nicotin. Bivirkningerne afhænger generelt af den dosis, du tager. Nogle af de uønskede virkninger, som du oplever, når du holder op med at ryge, kan være abstinenssymptomer, der skyldes den reducerede indtagelse af nicotin.
Disse virkninger omfatter: Irritabilitet, aggression, utålmodighed eller frustration. Angstfølelse, rastløshed eller besvær med at koncentrere sig. Opvågnen om natten eller søvnforstyrrelser. Øget appetit eller vægtstigning. Tristhed. Rygetrang. Nedsat hjertefrekvens (puls). Blødende gummer eller sår i munden. Svimmelhed eller uklarhed. Hoste, øm hals, stoppet eller løbende næse. Forstoppelse.

Holdbarhed efter åbning
Seks måneder.

Opbevaring
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato (EXP), der står på flasken og ydre pakning.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt
DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger. På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten. Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
01-08-2023.

Klassificering
Lægemiddel.
Aktivt stof: Nicotin. Et pust (spraydosis) afgiver 1 mg nicotin i 0,07 ml opløsning. 1 mlopløsning indeholder 13,6 mg nicotin.Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol (E1520), glycerol (E422), vandfri ethanol, poloxamer 407, glycine (E640), natriumhydrogencarbonat (E500 (ii)), levomenthol, mint aroma(indeholder benzylalkohol, propylenglycol (E1520), pulegon), kølende aroma (indeholder menthol, menthol carboxamid, æteriske olier, propylenglycol (E1520)), sucralose (E955), acesulfamkalium (E950), natriumhydroxid (E524), renset vand

OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker indholdsdeklarationen på det fysiske produkt, du modtager.

Indhold15 ml
Enhedspris13.196,67 kr./l
MærkeNicotinell
KategoriRygestop
Se altNicotinell Rygestop
Varenummer832069

Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

 • Levering til butik
 • Privatadresse/arbejdsplads/pakkeshop
 • Privatadresse
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop
 • Privatadresse/pakkeshop

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.

På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.

Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

 • Dankort
 • MobilePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Anyday