Lægemiddel
1 / 1
Lægemiddel

Depotplaster 21 mg

Variant:7 stk

Fast lav pris
197,95 kr.

Kan afsendes med det samme.

Du har opnået fri fragt til butik

Kun 301,05 kr. fra fri hjemmelevering ·

På lager i 29 butikker ·

Anvendelse og virkning
Nicotinell depotplaster tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning.Nicotinell depotplaster fås i tre styrker (7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer).
Nicotinell depotplaster indeholder nikotin, som er et af indholdsstofferne i tobak.
Når du bruger Nicotinell depotplaster, afgives nikotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem huden.
Nicotinell depotplaster anvendes som hjælpemiddel til lindring af symptomer hos nikotinafhængige i forbindelse med tobaksafvænning.
Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge.
Lægen kan have givet dig Nicotinell depotplaster for noget andet.
Følg altid lægens anvisning.

Dosering
Du skal stoppe med at ryge, når du starter med at bruge Nicotinell depotplaster.
Komplet rygestop fra første ophørsdag synes afgørende for din chance for at opnå vedvarende rygestop.
Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge.
Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed.
Voksne over 18 år: Hvis du ryger mere end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt: 1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger (trin 1), derefter 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger (trin 2), og endeligt 1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger (trin 3).
Hvis du ryger mindre end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt: 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger (trin 2), derefter 1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger (trin 3).
Depotplastret sættes på huden, hvor der ikke er hårvækst eller beskadiget hud.
Det anbefales, at du beholder plastret på 24 timer i døgnet, for bedst muligt at nedsætte din rygetrang om morgenen.
Hvis du ønsker det, kan du tage plastret af ved sengetid.
Tal med lægen, hvis du stadigvæk har behov for at anvende Nicotinell depotplaster efter 12 måneders brug.

Anvendes med forsigtighed til patienter med moderat til svær nyreinsufficiens.

Anvendes med forsigtighed til patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion.

Rygestop med Nicotinell depotplaster i kombination med enten Nicotinell tyggegummi eller sugetabl.et: Hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved brug af Nicotinell depotplastre alene, kan du kombinere med Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg.
Læs indlægssedlen for Nicotinell tyggegummi og Nicotinell sugetabletter før du begynder kombinationsbehandlingen.
Brug af kombinationsbehandling sammen med rådgivning og støtte fra sundhedspersonalet anbefales.
Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg anbefales til storrygere (brugere, der ryger over 20 cigaretter om dagen eller har deres første cigaret inden for 30 minutter fra når de vågner).
Den maksimale daglige dosis for kombinationsbehandling er et nikotinplaster 21 mg sammen med:
Nicotinell tyggegummi 2 mg maks. 15 stykker/dag.
Nicotinell sugetablet 1 mg maks. 15 stykker/dag.
Indledende kombinationsbehandling De første 3-4 uger skal du bruge: Et Nicotinell depotplaster 21 mg eller 14 mg/24 timer.
Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg.
I de fleste tilfælde, er 5-6 stykker/dag tilstrækkeligt.
Du må ikke overskride den anbefalede dosis af Nicotinell tyggegummi eller sugetabletter.
Herefter skal du nedtrappe behandlingen.
Du kan gøre dette ved enten alternativ 1 eller alternativ 2: Alternativ 1: Brug depotplaster med en lavere styrke, dvs.
14 mg/24 timer depotplastre i 3-6 uger efterfulgt af mg/24 timer i yderligere 3-6 uger sammen med den indledende dosis af nikotin (sugetabl.et/tyggegummi).
Derefter skal antallet af Nicotinell sugetabletter/tyggegummi reduceres gradvist.
Den maksimale totale behandlingsvarighed er 12 måneder (for den behandling og reduktion af nikotin dosis).
Hvis du har behov for at bruge kombinationen af depotplaster med tyggegummi/sugetabl.et i mere end 12 måneder for at stoppe med at ryge, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.
Alternativ 2: Ophør med at bruge plasteret og reducér antallet af sugetabletter/tyggegummi gradvist.
Den maksimale totale behandlingsvarighed er 12 måneder (for den indledende behandling og reduktion af nikotin dosis).
Hvis du har behov for at bruge kombinationen af depotplaster med tyggegummi/sugetabl.et i mere end 12 måneder for at stoppe med at ryge, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Du må kun bruge Nicotinell depotplaster til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge.
Kan anvendes sammen med mad og drikke.

Advarsler og forsigtighedsregler
Tag ikke dette lægemiddel hvis du er allergisk over for nikotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicotinell depotplaster.
Du må kun bruge Nicotinell depotplaster til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Nicotinell depotplastre, hvis du: For nylig haft hjerteanfald, slagtilfælde, hjertesvigt eller hjertestop.
Du bør forsøge at afslutte
rygning uden brug af plasteret, medmindre din læge anbefaler det.
Konsulter din læge, hvis du
oplever en forværring af dine hjerteproblemer.
Har hjertesygdomme.
Hvis du har problemer med hjertet, skal du kun bruge Nicotinell kombinationsbehandlingen, hvis din læge anbefaler det.
Har for højt blodtryk.
Har sukkersyge.
Du bør du overvåge dit blodsukkerniveau oftere end normalt, når du begynder at bruge Nicotinell depotplastre.
Dit insulin- eller medicinforbrug kan ændre sig.
Har en overaktiv skjoldbruskkirtel.
Har overaktive binyrer.
Har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion.
Har mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller et betændt spiserør (passagen mellem munden og mavesækken), da nikotin substitutionsterapi kan gøre dine symptomer værre.
Har kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse der hvor plasteret har siddet.
Nogensinde har oplevet krampeanfald.
Stop med at bruge plasteret og konsulter din læge hvis du får rødmen i huden, hævelse eller udslæt.
Det er mere sandsynligt for dig at få disse reaktioner, hvis du tidligere har haft erfaring med eksem.
Hvis du skal have udført en MRI (magnetisk resonans billede- undersøgelse) skal du fjerne Nicotinell depotplaster inden undersøgelsen.
Et nyt plaster kan påsættes igen lige efter.

Brugen af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell depotplasters virkning ved samtidig brug af anden medicin.
Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du holder op med at ryge.
Det er især relevant hvis du bruger lægemidler, der indeholder: Theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale), ropinirol (lægemiddel til behandling af Parkinson sygdom), olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni og/eller depression).

Graviditet og amning
Graviditet og amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med din læge eller en læge med speciale inden for rygeafvænning.
Hvis du er gravid bør du altid stoppe med at ryge, da rygning påvirker dit ufødte barns vækst.
Du bør stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter.
Hvis ikke du kan stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter, er risikoen for dit ufødte barn mindre ved brug af Nicotinell depotplaster, end ved fortsat rygning.
Alle former for nikotin kan skade dit ufødte barn.
Amning: Hvis du ammer, skal du først forsøge at holde op med at ryge uden at bruge rygeafvænningsprodukter.
Men, hvis du har forsøgt og mislykkedes med at holde op, bør rygeafvænningsprodukter såsom Nicotinell depotplaster kun anvendes efter aftale med lægen, da nikotin går over i modermælken.

Trafik og arbejdssikkerhed
Nicotinell depotplaster påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Hvis du bruger for mange plastre på én gang, kan du begynde at føle dig syg, svimmel og utilpas.
Fjern alle plastre, og vask huden med vand, og tør.
Kontakt straks lægen.
Med overdoser kan bleg hud, øget svedtendens, ufrivillige muskelsammentrækninger, føleforstyrrelser og forvirring opleves.
Med store overdoser kan udmattelse, kramper, lavt blodtryk der fører til kredsløbskollaps eller respirationssvigt forekomme.
Hvis du bruger for mange depotplastre, kan du få de samme symptomer som ved overdreven rygning.
Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes.
Selv små mængder nikotin er farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Bivirkninger
Læs indlægssedlen for fuldstændig liste over bivirkninger.
Nicotinell depotplastre kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede): Reaktioner på applikationsstedet, kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed inklusiv mareridt og søvnbesvær.
Reaktioner på applikationsstedet er som regel forårsaget af, at plasteret bliver påsat samme sted på kroppen hver dag.
Hvis du påsætter plasteret et nyt sted på kroppen hver dag, vil en evt.
irritation af huden forsvinde naturligt, og du vil kun opleve et mildt ubehag.
I tilfælde af alvorlige hudreaktioner, der ikke forsvinder, skal du holde op med at bruge Nicotinell depotplastre og spørge din læge til råds om en anden form for nikotinerstatning, der kan hjælpe dig med din rygeafvænning.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Nervøsitet, hjertebanken, åndenød, irritation i svælget, hoste, sure opstød/halsbrand, mavesmerter, forstoppelse, diarré, mundtørhed, kraftig sveden, muskelsmerter, smerter i leddene, smerter på applikationsstedet, tilstande med kraftesløshed og svaghed, træthed, rysten.

Holdbarhed
3 år

Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke Nicotinell depotplastre efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar ikke Nicotinell depotplastre ved temperaturer over 25° C.
Opbevar Nicotinell depotplastre i original emballage.
Spørg på apotekspersonalet til råds om, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

Læs indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet.

Generelt
DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT FORTRYDE KØB AF LÆGEMIDLER.

Forklaringen er, at det ikke er lovligt at gensælge et lægemiddel, der har været ude hos en forbruger.
På den måde sikres du som kunde, at du altid modtager et lægemiddel der har været opbevaret og håndteret korrekt og derfor virker efter hensigten.
Det er naturligvis muligt at reklamere over et lægemiddelkøb, i tilfælde af at produktet er defekt ved modtagelsen.

Dato
26-08-2022.

Klassificering
Lægemiddel.
FormKapsel
Indhold7 stk
Enhedspris28,28 kr./stk
MærkeNicotinell
KategoriNikotinplastre
Se altNicotinell Nikotinplastre
Varenummer554600

Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

  • Dankort
  • MobilePay
  • Visa
  • Mastercard
  • Anyday

Tips & tricks